Min Konto

Kreftkompasset

Kreftkompasset

Etter å ha arbeidet i mer enn 20 år i kreftomsorgen, startet sykepleierne Ida Marie Nilsen og Lotta Våde podcasten "Kreftkompasset" i 2018. Bakgrunnen var utallige samtaler med kreftpasienter som fortalte at de opplevde tiden etter kreftbehandlingen mer krevende enn selve behandlingen. Samfunnet bruker store ressurser på kreftbehandling, men etter avsluttet behandling opplever mange at de er overlatt til seg selv. For å støtte de behandlet for kreft og deres pårørende har Kreftkompasset siden 2018 startet opp flere tilbud.

Podcasten kommer ut annenhver uke, og du finner den på alle plattformer for podcaster.

Podcast
I september 2018 kom den første episoden av podcasten Kreftkompasset ut. Tanken med podcasten er å vise kreftens alle sider. Kreft kan være trist, vondt og urettferdig, men kreft kan også være mot, håp, glede, humor og kjærlighet. «Det er viktig, at vi som jobber med kreftpasienter og deres pårørende, bidrar til et nyansert bilde av det å få kreft», sier Lotta Våde. Angst og frykt for døden vil øke belastningen på de som rammes, og deres pårørende. De får mange tilbakemeldinger om at podcasten bidrar til at de som lytter føler seg mindre alene og opplever at den gir de håp og nye perspektiver. Flere som bor langt unna de store byene, gir uttrykk for at podcasten gir de et viktig tilbud som kan brukes uansett hvor de bor. Gjennom podcasten får lytterne et innblikk i hverdagen til personer som har fått behandling for kreft, deres pårørende, etterlatte, helsepersonell og politikere. Podcasten kommer ut annenhver uke og du finner den på alle plattformer for podcaster.

Blogg
Å starte en blogg var ikke en selvfølge for Ida Marie og Lotta, men etter sterke anbefalinger ble det bestemt å prøve. Bloggen har vist seg å bli et sted hvor de kan ta opp temaer de som sykepleiere ønsker å sette lys på. I tillegg har bloggen fått flere gjestebloggere, både kreftoverlevere og pårørende. Dermed gir Kreftkompasset også andre berørt av kreft en arena der de kan skrive om temaer de ønsker å synliggjøre.

Mentorskapsprogram
Mentorskapsprogrammet går ut på at du som er behandlet for kreft får en mentor fra en privat bedrift i et år. Kreftoverleveren søker om å få delta for å få hjelp med det han eller hun opplever som utfordrende etter behandlingen. Det kan være alt fra å komme ut i jobb, begynne å trene eller annet som oppleves tøft å klare på egen hånd. Kreftkompasset setter sammen par, legger rammene for programmet og følger opp både deltakere og mentorer under hele programmet. Hver gruppe består av minst syv og maks ti deltakere og like mange mentorer.

I løpet av året som programmet pågår arrangerer Kreftkompasset tre samlinger der alle skal delta. På samlingene får man undervisning om hva mentorskap er, langtidsbivirkninger etter kreftbehandling, livskriser og hvordan finne veien videre i livet, etter en krise. Alle møtene setter også av tid til samtaler mellom mentor og deltaker, og mellom alle deltakere og mentorer i egne grupper. I tillegg til samlingene har mentor og deltaker kontakt minst en gang per måned. I løpet av året reiser alle deltakere, og de mentorene som ønsker det, til Nepal. Kreftkompasset samarbeider med bistandsorganisasjonen FORUT, og får derfor mulighet å besøke noen av deres prosjekter der, for eksempler barnehjem og sykehusavdelinger. Ved å møte mennesker som har andre utfordringer i livet, vil deltakerne og mentorene få mulighet til refleksjon som gir nye perspektiver og en økt forståelse av seg selv og sin situasjon. Programmet er helt kostnadsfritt for kreftoverleverne, fordi bedriftene som deltar i programmet bidrar med både mentorer og økonomisk støtte. Bedriftene som deltar i årets program er Norconsult, Veidekke og Aker BP.

« Det er viktig, at vi som jobber med kreftpasienter og deres pårørende, bidrar til et nyansert bilde av det å få kreft »

Nettbutikk
I nettbutikken finner du armbånd, handlenett og capser med utsagn fra kreftoverlevere. I fremtiden ønsker Kreftkompasset å utvikle butikken til å inneholde ting alle som skal gjennomgå kreftbehandling trenger.

Inspirasjonskveld
Høsten 2019 arrangerte Kreftkompasset inspirasjonskvelden «Hver dag teller». Det var en kveld åpen for alle som ønsket å bli inspirert til å leve her og nå. I en fullsatt sal på Årvoll gård i Oslo, fikk 100 personer høre to foredrag fra personer som lever med uhelbredelig kreft. De fikk også oppleve mingel, sang, musikk, bobler i glasset og det hele ble avsluttet med en fantastisk live podcast. Det ble en magisk kveld, som vil gjentas med nye temaer og foredragsholdere i fremtiden.

Fremtiden
Enn så lenge drives Kreftkompasset på fritiden, ved siden av fulle jobber. For å kunne skape enda flere gode tilbud til kreftoverlevere ønsker Ida Marie og Lotta i fremtiden å få noen inntekter, slik at Kreftkompasset kan bli deres jobb. De har mange ideer om hva som kan gjøres, blant annet å starte opp andre typer mentorskapsprogram, gi ut en bok om tiden etter kreftbehandling og arrangere reiser med et program tilpasset de som er behandlet for kreft.

Andre artikler om helse

#Tjenester
#Stomihjelpemidler
#Sondeernæring
#Stomiutstyr
#næringsdrikker

Vi har åpnet nettbutikken!

#Legemidler
#Helse
#Hygiene
#Diabetes

Duraphat tannpasta - for økt risiko for karies