Min Konto

Personvernerklæring

Personvernerklæring Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS (AHNA)/Boots HomeCare.

1. Om personvernerklæringen

Toggle

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Boots HomeCare (Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS, AHNA) behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen er beregnet for:

 • Besøkende på bootshomecare.no
 • Kunder i nettbutikken bootshomecare.no
 • Medlemmer i Boots Bedre kundeklubb/Stomiklubben
 • Medlemmer av allmennheten som er interessert i å komme i kontakt med Boots/AHNA

Du vil få en beskrivelse av hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvorfor vi samler de inn og hvordan de behandles. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen.  

Personvernerklæringen er sist oppdatert 11.12.2023.

2. Sentrale begreper

Toggle

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere en person. Eksempler på personopplysninger er navn, fødselsdato, telefonnummer, lokasjonsdata eller IP-adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som for eksempel innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsgrunnlag viser til det rettslige grunnlaget som gjør at behandlingen av personopplysninger er lovlig.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hva personopplysninger skal brukes til (vi kaller dette formålet med behandlingen) og hvilke opplysninger som brukes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer i tråd med personvernregelverket.

Databehandler er en underleverandør som behandler personopplysninger på vegne av og etter instruks fra den behandlingsansvarlige.

3. Ansvarlig for behandlingen av personopplysninger

Toggle

Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS ved administrerende direktør (AHNA) er behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi behandler.

4. Hvilken informasjon vi lagrer om deg, hvorfor og hvor lenge

Toggle

Hvilken informasjon vi lagrer om deg

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

4.1 Opprette kundeprofil

For å handle på nettløsningen til Boots HomeCare må du opprette en bruker. For å opprette en bruker må du oppgi følgende personopplysninger som lagres hos oss:

 • Navn
 • E-post
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsnummer
 • Resepthistorikk

Hvorfor vi lagrer denne informasjonen om deg, og hvor lenge:

 • For at du skal kunne opprette en brukerkonto
 • At kjøpet ditt kan gjennomføres og sikre at du får riktige varer
 • At du kan kreve for eksempel reklamasjon eller lignende
 • Å sikre riktig oppføring i regnskap

Vi oppbevarer disse opplysningene så lenge du er kunde hos oss. Du kan når som helst avslutte kontoen din ved å kontakte kundesenteret. Dersom du har vært inaktiv som kunde hos oss i 24 måneder, vil din konto slettes.

4.2 Bestilling av reseptbelagte produkter (medisinsk forbruksmateriell og legemidler) i nettbutikken til Boots HomeCare

På bootshomecare.no kan du bestille medisinsk forbruksmateriell på blå resept og reseptbelagte legemidler. Som apotek har vi en lovpålagt plikt til å dokumentere hvilke resepter vi utleverer til deg og den helsehjelp som vi gir deg. Dette innebærer at vi må dokumentere hvilke resepter som er utlevert til deg som person, og den helsehjelpen som farmasøytene har gitt deg ved ekspedering av resepten. For å dokumentere dette, lagrer vi disse opplysningene når du handler reseptbelagte produkter i nettbutikken til Boots HomeCare: 

 • Opplysninger som er nødvendige for å identifisere deg (navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer)
 • Hvilke legemidler du har fått utlevert og hvordan de brukes
 • Avklaringer vi har gjort med den som skrev resepten til deg (f.eks. fastlegen din)
 • Hvilken helsehjelp du har fått
 • Hvem som har fått utlevert dine reseptvarer eller reseptinformasjon ved fullmakt eller etter hjemmel i lov
 • Eventuelt utleveringsapotek dersom tjenesten gjelder klargjøring av e-resept

Hvorfor vi lagrer denne informasjonen om deg, og hvor lenge:

 • Sørge for sikker og riktig legemiddelbruk i forbindelse med reseptekspedering
 • Ivareta dokumentasjonsplikten ved ytelse av helsehjelp
 • Gi pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet ved at relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte blir tilgjengelig for helsepersonell
 • Sikre økonomisk oppgjør og bidra til kompensasjon for nødvendige utgifter til legemidler
 • Sikre apotekenes lovpålagte rapporteringsplikt og medvirkningsplikt til tilsyn til offentlige myndigheter og apotekenes bransjestatistikk

Grunnlaget for å behandle personopplysninger (behandlingsgrunnlaget) er i disse tilfellene hjemlet i helselovgivning. Ønsker du mer informasjon om konkrete behandlingsgrunnlag kan du ta kontakt med vårt personvernombud via kontaktinformasjonen lenger ned i denne personvernerklæringen.   

Alle personopplysninger som inngår i apotekets pasientjournal lagres i 3 år fra den datoen resepten ble ekspedert.

Ved kjøp av reseptbelagte produkter og medisiner på bootshomecare.no, må du logge inn med BankID via ID-porten for å få tilgang til dine produkter.

Det er kun personer med taushetsplikt som får tilgang til reseptopplysninger i forbindelse med håndtering av din reseptbestilling. Informasjon om reseptordrer og hvilke produkter eller medisiner du bestiller lagres i egen løsning, og blir senere behandlet i apotekenes eget system, FarmaPro.

Når du handler varer i Boots HomeCare sin nettbutikk, registreres kjøpet i våre systemer.

Registrering av dine personopplysninger må gjøres for:

 • At kjøpet ditt kan gjennomføres og sikre at du får riktige varer
 • At du kan kreve for eksempel reklamasjon eller lignende
 • Å sikre riktig oppføring i regnskap

Grunnlaget for å behandle personopplysninger i salgsøyemed er hjemlet i regnskapslovgivning og GDPR artikkel 6 bokstav b.

Personopplysningene er kun lagret så lenge som nødvendig for å gjennomføre salget og behandle eventuelle returer fra deg. Ønsker du mer informasjon om behandlingsgrunnlaget kan du ta kontakt med Boots sitt personvernombud via kontaktinformasjonen som står under punkt 8.

4.3 Kjøp av handelsvarer i nettbutikk

Når du handler i nettbutikken til Boots HomeCare, lagrer vi følgende informasjon:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Fødselsnummer
 • Når du er innlogget og handler i Boots HomeCare sin nettbutikk, vil vi for en periode spare på ordredetaljer og ordrehistorikken på din brukerkonto.

Hvorfor lagrer vi denne informasjon om deg, og hvor lenge:

Vi behandler kun de personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne behandle din ordre på en sikker og trygg måte, samt gjennomføre våre forpliktelser overfor deg ved handel på bootshomecare.no.

Registrering av dine personopplysninger må gjøres for:

 • At kjøpet ditt kan gjennomføres og sikre at du får riktige varer
 • At du kan kreve for eksempel reklamasjon eller lignende
 • Å sikre riktig oppføring i regnskap
 • Utsendelse av din ordre og muligheten til å kontakte deg om det skulle være nødvendig
 • Ordrehistorikken lagres for at du skal ha oversikt over hva du har kjøpt hos oss

Grunnlaget for å behandle personopplysninger i salgsøyemed er hjemlet i regnskapslovgivning og GDPR artikkel 6 bokstav b.

Personopplysningene er kun lagret så lenge som nødvendig for å gjennomføre salget og behandle eventuelle returer fra deg. Ønsker du mer informasjon om behandlingsgrunnlaget kan du ta kontakt med Boots sitt personvernombud via kontaktinformasjonen som står under punkt 8.

4.4 Boots Bedre kundeklubb/Stomiklubben

Når du registrerer deg i Boots Bedre kundeklubb/Stomiklubben må du oppgi følgende personopplysninger som lagres hos oss:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Adresse
 • Mobilnummer
 • Fødselsdato

Du er ansvarlig for at opplysninger du gir om deg selv er korrekte og oppdaterte til enhver tid. Mobilnummer anvendes som medlemsnummer, dette oppgis ved kjøp i apotek og fungerer som ditt «kundekort».. Når du registrerer en kundekonto vil du også opprette et passord. Passordet ditt er personlig og vil ikke være tilgjengelig for andre enn deg.

Når du melder deg inn i Boots Bedre kundeklubb/Stomiklubben og registrerer en brukerprofil på bootshomecare.no, kan du samtykke til at vi sender deg markedsføring, nyhetsbrev og annen informasjon om vår virksomhet. Her kan du også samtykke til analyse av kjøpsmønster for å få tilpasset markedskommunikasjon og tilbud som vil oppleves relevant for deg. Vi vil kontakte deg per e-post, SMS eller per post, avhengig av hvilken kommunikasjonsform du har samtykket til. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg for å kunne sende deg gode tilbud og holde deg oppdatert. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, og dette vil komme frem tydelig på alle SMSer og e-poster du mottar fra oss. Du kan trekke tilbake samtykke ved å redigere din brukerprofil. Selv om du trekker tilbake ditt samtykke knyttet til markedsføring, kan vi fortsatt sende deg informasjon som er av betydning for medlemsforholdet ditt så lenge du er medlem i kundeklubben. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom vi gjør endringer i medlemsvilkårene.

Hvorfor lagrer vi denne informasjon om deg, og hvor lenge:

Vi trenger disse personopplysningene for at du skal kunne opprette en medlemsprofil og brukerkonto slik at du kan logge inn på våre sider. Hvor raskt personopplysningene blir slettet vil variere. Informasjonen lagres så lenge du er medlem i kundeklubben. Dersom du melder deg ut, slettes alle opplysninger om deg utover de opplysninger som lagres i henhold til krav i bokføringsloven.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dersom du har vært inaktiv i kundeklubben i 2 år vil basisinformasjonen din bli slettet. Alle opplysninger vil bli slettet når bokføringslovens krav til lagring er oppfylt.

4.5 Henvendelser til kundesenteret

Dersom du kontakter Boots HomeCare via vårt kundesenter per e-post eller telefon, vil vi besvare de henvendelser som kommer inn til oss. Vi vil lagre følgende personopplysninger:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Eventuelt andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for AHN Apotekdrift AS å lagre dine personopplysninger for å kunne sikre deg god service, oppfølging og for å kunne gi deg bedre service når du eventuelt ved en senere anledning tar kontakt med vårt kundesenter eller salgsavdeling. Vi anbefaler at du tar kontakt per telefon om du i kommunikasjon med kundesenteret eller salgsavdelingen ønsker å opplyse/fortelle/informere oss om sensitive personopplysninger. Du må ikke sende personsensitiv informasjon på e-post.

4.6 Saksbehandling i forbindelse med din utøvelse av rettigheter

Som registrert har du noen rettigheter når vi behandler dine personopplysninger. Du kan for eksempel kreve innsyn, eller i noen tilfeller kreve at personopplysningene dine slettes eller rettes. Du finner mer informasjon om rettighetene dine og skjemaer for utfylling under punkt 7.

For å benytte deg av disse rettighetene må du fylle ut et skjema slik at vi kan vurdere ditt krav. For å svare på en slik henvendelse fra deg, må vi også behandle dine personopplysninger. Informasjon om hvor du finner skjemaene er beskrevet under punkt 7.

Vi må behandle personopplysninger om deg i denne saksbehandlingen for:

 • Å identifisere deg for å sørge for at tilgang til dine personopplysninger ikke gis til uvedkommende
 • Å imøtekomme din påberopte rettighet, for eksempel ved å svare på din henvendelse om å få personopplysninger slettet.

Behandlingsgrunnlaget er hjemlet i lov. Vi er pålagt å ta din henvisning til følge i tråd med personvernlovgivningen. Ønsker du mer informasjon om behandlingsgrunnlaget kan du ta kontakt med Boots sitt personvernombud via kontaktinformasjonen som står under punkt 8.  

Lagringstid for henvendelser relatert til utøvelse av dine rettigheter er 2 år.

5. Hvilke opplysninger leverer vi ut til andre?

Toggle

Boots HomeCare (AHNA) utleverer dine personopplysninger til andre som har lovhjemmel til å motta dem:

 • Vi informerer HELFO og regionale helseforetak om hva du har fått utlevert i apotek på resept. Dette er nødvendig for at vi skal få betaling for resepten som har blitt utlevert til deg (refusjonsoppgjør).
 • Vi sender informasjon til reseptformidleren om hva du har fått utlevert i apotek på resept. Reseptformidleren er en nasjonal database for elektroniske resepter, og eies av Helsedirektoratet. Reseptformidleren videresender denne informasjonen til kjernejournal og legen som skrev resepten til deg (for eksempel din fastlege).
 • Vi sender en oversikt over hvilke legemidler vi har utlevert til Reseptregisteret hos Folkehelseinstituttet (FHI). Opplysningene sendes til Reseptregisteret i pseudonymisert form. Dette innebærer at fødselsnummeret er erstattet med et unikt pseudonym for hver person i registeret. Dette gjør det mulig å knytte legemiddelbruk til enkeltpersoner uten å vite hvem de er.
 • I enkelte tilfeller kan vi levere ut personopplysninger til aktører som barnevernet eller Statsforvalteren. De har egne lover som regulerer når de kan be oss om opplysninger.
 • Hvis du er under 16 år, kan vi informere foreldrene dine om hvilke resepter du har på ditt navn eller som du har hentet ut, hvis foreldrene dine ber oss om det. Fra du er 12 år kan du be den som skriver ut resepten din om å merke den slik at foreldrene dine ikke skal kunne be om å få se den. Dette kalles «vergeinnsynsreservasjon».

Databehandlere

En databehandler kan samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Ingen av våre databehandlere kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten din tillatelse.

AHN Apotekdrift AS kan bruke databehandlere til å drifte den tekniske delen av databehandlingen. Når du handler i nettbutikken, vil AHN Apotekdrift AS også utlevere personopplysninger til våre transportører for at de skal kunne levere varene til deg og gi deg nærmere informasjon om transport av din ordre. Når du handler i nettbutikken til bootshomecare.no vil vi utlevere personopplysninger til vår fakturapartner for fakturering av ordre.

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre databehandlere i større utstrekning enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

Internasjonale overføringer av personopplysninger

Hovedsakelig vil behandling av personopplysninger som vi foretar skje innenfor EU/EØS-området. Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning og at det er inngått tilfredsstillende databehandleravtaler.

Boots HomeCare/Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS er en del av konsernet Cencora Inc. som er et amerikansk selskap med global tilstedeværelse og med globale samarbeidspartnere. Av den grunn kan vi i enkelte tilfeller bruke globale leverandører, underleverandører, systemer og applikasjoner. Som et resultat av dette kan det hende at personopplysningene vi innhenter og lagrer om deg, overføres eller lagres utenfor EU/EØS-området. Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning og at det er inngått tilfredsstillende databehandleravtaler.

Cencora har inngått avtaler om intern dataoverføring for å sikre lovlig overføring av personopplysninger mellom Cencora-selskapene.

Du kan kontakte oss ved å bruke kontaktopplysningene under punkt 8 oss for å få informasjon om sikkerhetstiltakene vi bruker når vi overfører personopplysningene dine over grensene.

Ansvarsbegrensning

Systemene i AHN Apotekdrift AS som håndterer dine sensitive personopplysninger i forbindelse med nettkjøp er utviklet og sikret på en slik måte at disse opplysningene ikke skal kunne komme på avveie.

Dersom du velger å gi sensitive personopplysninger til oss på annen måte, kan AHN Apotekdrift AS ikke ta ansvar for hvordan disse personopplysningene håndteres.

6. Informasjonskapsler/Cookies & Pixels

Toggle

Bootshomecare.no benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Cookies er små filer som en internettside eller en internettilbyder (f.eks. Telenor, NextGenTel) overfører til din datamaskins harddisk via din nettleser. Denne filen gjør at vi kan gjenkjenne datamaskinen når du besøker bootshomecare.no, og gjør at nettstedet vårt blir raskere og lettere. For eksempel kan innloggingsfelt bli fylt ut med e-postadressen din og vi bruker cookies til å huske og prosessere produkter du har lagt i handlekurven. Informasjonskapsler er også avgjørende for hvordan enkelte deler av nettstedet fungerer, og vi bruker dem til å samle inn informasjon om hvordan nettstedet brukes, for eksempel hvor mange som besøker og returnerer, og hvilke produkter som blir sett på.

Vi bruker også "Pixels" eller "Transparent GIF-filer", for å bidra til å håndtere vår online annonsering. Dette er filer som kan gjenkjenne en unik informasjonskapsel vi har lagt i nettleseren din. Dette hjelper oss igjen med å finne ut hvilke annonser som er mest effektive for å bringe brukere til nettstedet vårt. Informasjonen som er samlet på denne måten er anonym, og inneholder ikke noen informasjon som identifiserer deg personlig. AHN Apotekdrift AS vil kunne ta kontakt med våre tjenesteytere slik at de kan assistere oss i arbeidet med å analysere våre siders brukere. Disse tredjeparts tjenesteyterne har ikke tillatelse til å bruke innhentet informasjon på noen som helst annen måte enn å hjelpe oss med å legge grunnlaget for eller eventuelt gjennomføre forbedringer av nettsidene våre.

Vi bruker informasjonskapsler på bootshomecare.no til følgende:

 1. For å få nettsiden til å fungere:
  Disse informasjonskapslene er viktige, slik at besøkende kan bevege seg rundt på siden og logge inn på de sikre områdene på bootshomecare.no. Uten dem vil ikke besøkende kunne handle på nettstedet eller få tilgang til brukerkontoen sin.
 2. Overvåking og forbedring av ytelsen til nettstedet:
  Disse informasjonskapslene samler inn informasjon om hvordan besøkende bruker bootshomecare.no, f.eks. hvilke sider de besøker oftest og om de ser feilmeldinger. Informasjonen er samlet slik at den ikke identifiserer personer, og vi bruker den bare for å hjelpe oss med å forbedre måten nettstedet fungerer på.
 3. Aktivere funksjonene på nettstedet:
  Disse informasjonskapslene gjør at bootshomecare.no kan huske valgene besøkende har laget, for eksempel brukernavnet eller regionen den besøkende befinner deg i, og hjelpe oss med å gi besøkende en bedre og mer personlig opplevelse. For eksempel kan de tillate besøkende å se et videoklipp.
 4. Tilpasse brukeropplevelsen:
  Disse informasjonskapslene gir oss mulighet til å gi besøkende en mer personlig opplevelse når de besøker bootshomecare.no, ved å gjenkjenne besøkende og huske eventuelle preferanser eller valg besøkende har gjort på tidligere besøk på nettstedet. Dette vil også gjøre det mulig for besøkende å motta mer personlige tilbud.
 5. Markedsføring og reklame:
  Disse informasjonskapslene brukes til å levere annonser som er mer relevante for besøkende, samt å begrense antall ganger besøkende ser en bestemt annonse og å måle effektiviteten av reklamekampanjer.

Informasjonskapslene husker at besøkende har besøkt bootshomecare.no. Våre samarbeidspartnere (som f.eks. Adform og Matomo) vil kunne bruke informasjonen som ligger lagret i informasjonskapslene, til å rette produktanbefalinger etc som er relevant for deg på tvers av alle enheter. Dette forutsetter at våre samarbeidspartnere innehar samtykke fra deg til å kommunisere personlig tilpasset markedsføring på internett og i sosiale medier basert på din bruk av bootshomecare.no.

Liste over cookies vi bruker

Klikk her hvis du er på utkikk etter en fullstendig liste over cookies som vi bruker på dette nettstedet. Fra tid til annen kan vi gjøre endringer i denne listen når vi legger til eller fjerner funksjoner fra vår nettside.

Begrensning eller blokkering av informasjonskapsler:

Enkelte deler av nettstedet vårt trenger informasjonskapsler for å fungere riktig. Du kan velge å ha din datamaskin innstilt slik at du får en advarsel hver gang en cookie blir sendt. Eventuelt kan du velge å slå av alle cookies. Dette gjør du via din nettlesers (som f.eks. Edge eller Firefox) innstillinger. Hvis du slår av cookies vil du ikke få tilgang til mange av de spesielle funksjoner og tilbud som tilbys på bootshomecare.no.

Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her.

7. Hvordan går du frem for å få oppfylt personvernrettighetene dine?

Toggle

7.1 Rett til informasjon

Du har rett på forståelig informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Dette innebærer informasjon om:

 • Hvorfor vi behandler dine personopplysninger (formålet med behandlingen)
 • Hva som gir oss lov til å behandle dine personopplysninger (behandlingsgrunnlag)
 • Hvilke rettigheter du har etter personvernlovgivningen

Denne personvernerklæringen er ment å gi deg denne informasjonen. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte personvernombud i Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS (AHN). Kontaktinformasjonen finner du under punkt 8.

7.2 Rett til innsyn i egne opplysninger

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du har også rett til innsyn i hvem som har hatt tilgang til dine personopplysninger.

Slik ber du om innsyn i din pasientjournal i apotek

For at vi skal være sikre på din identitet må henvendelse om innsyn sendes inn via eget skjema. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din ved å legge ved kopi av ID før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til dine personopplysninger - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.  Skjemaet finner du i alle Boots sine apotek, eller du kan laste det ned her.

Du kan også få tilgang til skjemaet ved å kontakte oss på telefon 23 25 07 00 eller per e-post: kundesenter@boots.no

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til at saksbehandler med tjenstlig behov gjør oppslag i pasientjournalen din for å skrive ut journalen og behandle henvendelsen din.

Svar på innsynsbegjæringen vil bli sendt ut via kryptert e-post eller i lukket konvolutt til angitt postadresse. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Apoteket kan ta betalt om du ber om flere kopier av informasjonen.

7.3 Retting og sletting

I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger i pasientjournalen slettes. Forutsetningen er at apotekene ikke har en lovpålagt plikt til å lagre opplysningene som dokumentasjon. Vi skal besvare krav om sletting innen én måned.

I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger rettes f.eks. dersom det er registrert feil opplysninger om deg.

Kontakt apoteket eller kundesenteret dersom du har spørsmål knyttet til retting og sletting av opplysninger.

For å få personopplysninger rettet eller slettet sender du inn skjema for retting og sletting sammen med kopi av ID. Skjema kan du laste ned her.

Du kan også få tilgang til skjemaet ved å kontakte oss på telefon 23 25 07 00 eller per e-post: kundesenter@boots.no.

8. Informasjon om kontakt og din klagerett

Toggle

AHN Apotekdrift AS har et eget personvernombud. Personvernombudet kan hjelpe deg med å ivareta dine personvernrettigheter. Kontakt personvernombudet på: personvern@boots.no.

Dersom du mener at apotekene ikke overholder reglene i personopplysningsloven, ber vi deg om å først ta kontakt med vårt personvernombud. Du kan også klage til Datatilsynet om vår behandling av dine personopplysninger.

Du kan stille spørsmål til ditt lokale apotek, kundesenteret eller til vårt personvernombud. Dette kan være spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller dine personvernrettigheter. Du kan kontakte vårt personvernombud på personvern@boots.no eller benytte skjema for klager som du kan laste ned her.

Du kan også få tilgang til skjemaet ved å kontakte oss på telefon 23 25 07 00 eller per e-post: kundesenter@boots.no.

Personvernombud i Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS (AHNA)

E-post: personvern@boots.no

Organisasjonsnummer: 994 598 759

Vi ber om at du ikke sender oss dine helseopplysninger eller andre sensitive personopplysninger per e-post.

Datatilsynet

Datatilsynet er tilsynsmyndighet og kontrollerer at lover og forskrifter som gjelder for behandling av personopplysninger blir fulgt.

Telefonnummer: 22 39 69 00

E-post: postkasse@datatilsynet.no

Organisasjonsnummer: 974761467

Nettsted: datatilsynet.no