Min Konto

Nyttige tips ved bruk av engangskateter

Nyttige tips ved bruk av engangskateter

For at du skal oppleve en mest mulig problemfri bruk av kateter, kan dette være gode råd.

Riktig kateter
Det er viktig å finne riktig kateter i samarbeid med helsepersonell; sykepleier, uroterapeut eller lege. De bør demonstrere korrekt teknikk og la deg selv utføre kateteriseringen under veiledning. Ved kontroller eller oppfølginger er det viktig å kontrollere at du har riktig teknikk og at du tapper deg ofte nok. Det er en fordel å fylle ut et drikke- og vannlatingsskjema i forkant. Det vil hjelpe behandleren din å få et best mulig bilde på hvordan du har det.

Husk at engangskateter er engangs og skal kastes etter bruk.

For mange er det hensiktsmessig å bruke ulike typer kateter i ulike situasjoner. Små kompakte kateter kan være et godt alternativ når du er på jobb, på besøk, ute og spiser osv. De er enkle og diskrete å ta med seg i vesken/lommen. Kateter med pose kan være hensiktsmessig hvis du er et sted det er vanskelig å få tømt kateteret (ikke tilgang til toalett) og kan for noen også være den beste løsningen til «daglig». Det skal være enkelt å kateterisere seg. Da er det større sjanse for at du etterlever de rådene du får av behandler.

Tøm blæren som avtalt med behandler
En generell regel er å kateterisere seg 4-6 ganger i døgnet (for deg som ikke urinerer uten hjelp av kateter). Hvis du tømmer blæren sjeldnere enn dette, kan risikoen for urinveisinfeksjon (UVI) øke. Du kan også risikere at blæremuskulaturen blir overstrukket fordi den inneholder for mye urin. Noen ganger kan det skje at behandler anbefaler andre frekvenser på hvor ofte en tapper seg. Dette er avhengig av hvor mye en klarer å tisse selv på vanlig måte.

Et godt råd kan være å i blant kontrollere hvor mye urin du faktisk tømmer. Her kan et målebeger være hensiktsmessig å bruke. Enten tømmer du rett ned i målebegeret når du kateteriserer deg, alternativt kan du bruke et kateter med oppsamlingspose (som du så tømmer videre opp i målebegeret). Mengde urin ved en tømming bør som hovedregel ikke overstige 400 ml (urin ved «vanlig vannlating» + tappet volum»). Er mengden mer enn dette, bør du kateterisere deg oftere. Totalvolum på 400 ml gjelder for voksne og ikke for barn.

Tøm blæren fullstendig
I tillegg til å tømme seg ofte nok, er det også viktig å tømme blæren helt tom. Hvis det blir liggende urin igjen i blæren etter tømming (rest-urin), øker risikoen for urinveisinfeksjon.

Husk det er alltid bedre å tømme seg en gang for mye enn en gang for lite.

Uroterapeut eller sykepleier skal ha demonstrert for deg hvordan dette gjøres. Kort fortalt er det slik at når du har tømt blæren, skal du trekke kateteret litt ut etter at det har sluttet å komme urin. Hvis det nå kommer mer urin, vent til det har sluttet å renne og trekk deretter kateteret helt ut.

Drikk tilstrekkelig væske
I kontakt med kateterbrukere har vi hørt at noen, for å unngå å måtte kateterisere seg så ofte, velger å drikke mindre væske. Dette er ingen god løsning! Lavt væskeinntak og sjelden kateterisering fører til at urinen blir liggende lenge i blæren, noe som igjen øker risikoen for UVI (urinveisinfeksjon). Mørk urin betyr konsentert urin og indikerer at at du bør øke drikkemengden. Konsentrert urin må dog ikke forveksles med blodig urin som også kan se mørk ut.

Du bør drikke rundt 2 liter væske i løpet av døgnet. På den måten «skyller» du bakteriene ut med urinen slik at de ikke rekker å feste seg i blæren og forårsake UVI.

Hvis du opplever å måtte tømme deg i løpet av natten, kan et godt tips være å drikke mer tidlig på dagen (og mindre på kvelden).

Hygiene
For å unngå å få bakterier på kateteret, skal du åpne pakken og håndtere kateteret som anbefalt og være nøye med hygienen. Før kateterisering bør du vaske hendene med flytende såpe i minst ett minutt. Dersom du tror du har kommer borti noe med kateteret, for eksempel vasken, toalettet eller annet, skal ikke dette kateteret brukes.

Området rundt urinrørsåpningen bør vaskes 1-2 ganger i døgnet. Du trenger absolutt ikke å vaske underlivet ved hver kateterisering. Unngå bruk av sterke, irriterende såper.

Hånddesinfeksjon er lurt å ha med på reise, spesielt til utlandet. Du vet ofte ikke hvordan toalettforholdene er der du skal oppholde deg.

Ved reise
Det kan være vanskelig å få tak i riktig kateter når du er på ferie. Ta derfor alltid med deg det du trenger av kateter og eventuelt andre hjelpemidler når du skal ut og reise.

Vi anbefaler at du alltid har kateter for noen dager i håndbagasjen, i tilfelle sendt bagasje blir borte eller forsinket. En hjelpemiddelattest er lurt å ha med i tilfelle du blir stoppet i tollen. Fastlege, uroterapeut/sykepleier på sykehuset/ klinikken din kan skrive ut en slik attest.