Min Konto

Om engangskateter

Om engangskateter

De fleste får hjelp av uroterapeut/sykepleier eller annet helsepersonell med god kunnskap innen fagfeltet til å finne det kateteret som passer best for seg. De gir også opplæring i bruk. Det kan være hensiktsmessig å variere mellom flere ulike typer av kateter.

Engangskateter versus langtidskateter
Engangskateter er det foretrukne valget av disse to katetertypene. Grunnen er at bruk av engangskateter gir færre komplikasjoner enn et langtidskateter. Komplikasjoner som kan forekomme ved bruk av langtidskateter er for eksempel: urinveisinfeksjon (den mest vanlige komplikasjonen), forsnevringer i urinrøret, blærestein, skrumpblære og tett kateter. Ved bruk av langtidskateter øker risikoen for urinveisinfeksjon betydelig i forhold til bruk av engangskateter og infeksjonsfaren øker med tiden kateteret ligger i blæren*.

Langtidskateter skal kun velges på strenge indikasjoner. Eksempel på disse er ved overvåkning av time-diurese (urinproduksjon pr. time), for kontinuerlig gjennomskyll av blæren, i forbindelse med ulike operasjoner, ved samling av urin til analyse, i forbindelse med terminal pleie og der bruk av engangskateter er umulig eller lite hensiktsmessig. Langtidskateter kan likevel bli vurdert som den beste løsningen for enkelte brukere.

Fordeler med engangskateter

  • Mer behagelig, diskret og naturlig enn langtidskateter.
  • Du kan fortsatt prøve å tisse selv før du tapper deg og dermed ha kontroll over mengde resturin og blærevolum.
  • Redusert risiko for kateterkomplikasjoner (deriblant urinveisinfeksjon).
  • Du kan forbygge urinlekkasje og hyppige toalettbesøk ved at blæren blir tømt helt tom.
  • Du kan leve som vanlig med tanke på seksuell aktivitet.
  • De fleste engangskateter er miljøvennlige og kan kastes som restavfall.
  • Det er lett for en hjelper å gjenomføre engangskateterisering (dersom du ikke klarer det selv).
  • Ved bruk av engangskateter fjernes tappeutstyret etter hver tømming og du kan leve som normalt. Også med tanke på bruk av klær, undertøy og seksualitet.

Generelt om størrelser og lengder
Kateter kommer i ulike lengder og tykkelser. Ettersom menn har et lengre urinrør enn kvinner, er herrekateter lengre (ofte ca 40cm). Kvinner bruker som regel kateter opp til ca 20 cm lengde.

Selve tykkelsen på kateteret angis i charriere (forkortes ofte som ch) og beskriver kateterets ytre diameter.  Diameteren kan variere fra ch 06 til ch 20. For voksne er vanligste tykkelse ch 12, ch 14 og ch 16 (avhengig av anbefalinger fra behandler). Barn bruker helt ned i ch 06. 1 ch tilsvarer 1/3mm, slik at ch 12 innebærer en diameter på 4mm.


Ulike typer kateter

Hydrofile kateter
De aller fleste engangskatetre som brukes i Norge i dag er hydrofile. Det vil si at de har en overflate som reduserer friksjonen når kateteret føres inn og ut av urinrøret. De fleste er ferdig fuktede og klare til bruk, mens noen må fuktes med egnet væske før bruk.

Kompakte kateter
Kompakte kateter er relativt nye på markedet i Norge. De kjennetegnes ved at de er kortere enn vanlige kateter og gjerne kommer i en liten og diskret innpakning. Det finnes kompakte kateter for både kvinner og menn. De er enkle å ta med seg på jobb, på reise, på restaurant osv. og gjør at man enkelt  og diskret kan kateterisere seg selv når man er borte fra hjemmet.

Berøringsfrie kateter
Det finnes kateter med egen innføringshylse som kan gjøre det enklere og mer hygienisk å føre inn kateteret. Noen kateter er også utformet slik at det  ikke skal være behov for å ta på selve kateteret ved innføringen.

Tiemann kateter
Et Tiemann kateter har en bøyd og avsmalnet tupp og brukes når det er vanskelig å føre inn kateteret på grunn av innsnevringer i urinrøret. For menn med forstørret prostata kan Tiemann kateter være et godt alternativ. Det er din behandler som avgjør om du kan bruke et slikt kateter og det skal gis spesiell opplæring før bruk.

Kateter med eller uten pose
Noen kateter kommer med integrert urinpose (disse krever en egen resept). Andre kateter kan ha mulighet for å koble til urinpose.


Hjelpemidler ved bruk av engangskateter:
Speil, håndtak/gripe redskap (kan vær nyttig bl.a. ved dårlig håndfunksjon),
spesial designet etuier/ toalettmapper for oppbevaring ved reise. 


Kvinnens nedre urinveier

1. Livmor
2. Urinblære
3. Lukkemuskel
4. Urinrør
5. Skjede
6. Endetarm
7. Endetarmsåpning
8. Bekkenbunn
9. Klitoris
10. Urinrør
11. Skjede
12. Endetarmsåpning

Mannens nedre urinveier

1. Urinblære
2. Prostatakjertelen
3. Ytre lukkemuskel
4. Urinrør
5. Penis
6. Endetarm
7. Endetarmåpning
8. Bekkenbunn

 

* FHI.no/nettpub/urinveisinfeksjoner/urinveisinfeksjoner/grunnleggende –om-urinveisinfeksjoner/