Min Konto

Kjøp av medisinsk forbruksmateriell i utlandet

Kjøp av medisinsk forbruksmateriell i utlandet

Du kan få refundert utgifter til kjøp av medisinsk forbruksmateriell i et annet EU/EØS-land. Hva må du i så fall gjøre?

Dine rettigheter

For det første må du som en hovedregel være medlem av folketrygden. Å være medlem i folketrygden er man som arbeidstaker og/eller som bosatt i Norge. Medlemskap i folketrygden er nøkkelen til å få rettigheter av NAV. 

Hva du kan få refundert styres av Helfos produkt- og prisliste, en liste som oppdateres flere ganger i året. Kun produkter oppført her gir rett på refusjon, og i tillegg må det produktet du velger være identisk med det som står i listen. I tillegg må du på kjøpstidspunktet oppfylle vilkårene for å få refusjon etter Norges blåresepforskrift. Det vil med andre ord si at du må ha en gyldig blåresept for de produkter du benytter, mens du oppholder deg i utlandet. Du kan se oversikt over alle produktene som refusjonsberettiget på Helfo sin produkt- og prisliste.

Hva kan du få dekket?

I denne listen står det hva de ulike produktene koster - altså hva som er makspris du som bruker måtte betale i Norge om du handelt den der. Ender du opp å måtte betale mer for samme produkt i utlandet, må du belage deg på å betale dette mellomlegget selv. 

Husk dokumentasjon

  • Kopi av blåresepten eller en annen bekreftelse fra legen din som viser at du på kjøpstidspunktet oppfylte vilkårene for å få refusjon etter blåreseptforskriften i Norge.
  • Spesifiserte kvitteringer som inneholder produktnavn, pris og kjøpsdato fra apotek/bandasjist.
  • Dokumentasjon på at utgiftene er betalt.


Send søknad digitalt til Helfo

Når du så har handlet dine produkter/forbuksmateriell kan du enkelt sende søknad elektronisk til Helfo, og legge ved nødvendig dokumentasjon. Søknaden må innsendes innen 6 måneder fra kjøpsdato. Har du ikke anledning til å sende søknaden elektronisk, kan du også sende den i papirform.  Da må du legge ved følgende skjema: Digitalt skjema Dette sendes så per post til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Frikort