Min Konto

Stomi og legemidler

Stomi og legemidler

Når du har fått en stomi, kan det ha betydning for opptaket av legemidler. Årsaken til dette er at noe av tarmen er satt ut av funksjon eller fjernet, eventuelt begge deler.

Legemidler tas i hovedsak opp i tynntarmen. Det betyr at om du er operert i tykktarmen har det minst betydning for opptaket av disse. Hvis du har fått en tynntarmsstomi (Ileostomi) eller en urostomi så kan det ha større konsekvenser for opptaket av ulike legemidler. Dette fordi det er i tynntarmen de fleste legemidlene blir tatt opp. Hva som er fjernet av tynntarm har størst betydning, og jo høyere opp på tarmsystemet du kommer, jo høyere vil generelt risikoen være for at det påvirker opptaket av legemidler.  

Mange legemidler kommer i ulike former, for eksempel finnes noen både som tabletter, kapsler, mikstur, stikkpiller og injeksjoner. Det er legen som skal foreskrive hvilken form du skal ta. Stikkpiller skal for øvrig aldri settes i stomi. Det kan være fornuftig å snakke med enten sykehuslege, fastlege eller farmasøyt for å høre om de medikamentene du står på blir påvirket av at du har fått stomi.

Noen eksempler:

  • Hvis du har fjernet en del av tynntarmen og opplever at medisiner du har brukt før med god effekt ikke har effekt lenger, eller at den kommer hel ut i stomiposen kan årsaken være at tarmen er for kort for å ta opp medisinen.
  • Medikamenter kan påvirke både farge og konsistens på avføringen, alt fra grå/hvit, gul/grønn eller svart, og de kan skape både forstoppelse eller diare. Dette gjelder både dersom du er stomioperert eller ikke.
  • Legemidler kan også påvirke platens klebeevne på huden hvis du står på for eksempel «slankemidler» eller fettemulsjoner i form av næringsdrikker (konsentrert fett).

Hvis du ikke har snakket med din kirurg angående legemidler du benytter, anbefaler vi at du tar det opp med fastlegen din eller farmasøyt for å tilpasse medikamentene du står på. Stomisykepleiere har kunnskap om dette og kan rådføres.

Andre artikler om stomi

#Stomi
#Inspirasjon
#Reise

Sommer og reise - med stomi

#Ernæring
#Inspirasjon
#Portrettintervju

Mirakeljenta Sara

#Stomi
#Hudpleie
#Stomihjelpemidler
#Lekkasje
#Stomiutstyr

Salts hudbeskyttelse