Min Konto
Tilbake til Stomi

Stomisykepleier informerer - Stomiutstyr

Stomisykepleier informerer - Stomiutstyr

Dette er en oversikt over stomiutstyr som er tilgjengelig per november 2020. Før du eventuelt bytter utstyr eller prøver noe nytt, anbefales du å kontakte din stomisykepleier for råd.

Mitt navn er Helene Børing Gaarden. Jeg er stomisykepleier og jobber først og fremst med personer med stomi. Jeg har kontakt med så og si alle leverandører av stomiutstyr og holder meg oppdatert på det som finnes. Nesten daglig møter jeg personer med stomi med mye forskjellig utstyr og kjenner til bruken av det aller meste. Det er flere som spør meg om hva som finnes der ute av utstyr. En del av jobben min er å vite hva som finnes, og rettlede i både hva som passer og hvordan bruken er. Men mye av utstyret som finnes passer ikke for alle. Her vil jeg forklare litt rundt hva som finnes av stomiutstyr og hva som dekkes på blåreseptordningen.

For å skape litt oversikt; stomiutstyr sorteres ettersom hvilken kategori de søkes inn på, på HELFO-listen. Hvilken kategori de søkes inn på er det de ulike leverandører som bestemmer. På de fleste produktene sier dette seg selv. Det som gjør det noe utfordrende er at HELFO-listen oppdateres 4 ganger i året. Det kan for eksempel være prisendringer, antallsbegrensinger og reseptspesifikasjoner. Noen ganger fjernes produkter helt, andre ganger legges nye til listen. Dette gjør at stomiutstyr som dekkes stadig er i endring og kan skape forandring for personer med stomi.

Per november 2020 ser hovedkategoriene slik ut på HELFO-listen. Endelsbandasjer, hjelpemateriell, hjelpemateriell – som må rekvireres spesielt av lege, utstyr til irrigasjon i stomi, stomipropper, todelsbandasjer – plater, todelsbandasjer – poser, todels, urinposer til urostomi, utstyr for kontinente åpninger, utstyr for nefrostomi og oppsamlingspose ved redusert tarmfunksjon. Under disse kategoriene er det igjen underkategorier. Jeg skal forklare dem nærmere under.

Dette sier HELFO om dekning av stomiutstyr

Stomiutstyr dekkes gjennom blåreseptordningen. Blåreseptordningen sørger for at staten dekker store deler av utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell når det er behov for behandling av sykdom i en langvarig periode.

Statens legemiddelverk (Legemiddelverket) og Helfo kan bare innvilge legemidler på blå resept dersom ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten av legemidlet og tilstandens alvorlighet.

Helfo kan innføre forbruksmateriellet på tilhørende produkt- og prisliste og innvilge forhåndsgodkjent refusjon for et medisinsk forbruksmateriell etter § 5 i følgende forskrift: forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften). Dersom indikasjonen ikke er omfattet av et av forskriftspunktene, eller om produktet ikke er oppført i produkt- og prislisten for lidelsen, er det ikke hjemmel for å yte stønad.


Stomibandasjer

Som slik HELFO gjør, deles dette inn i endelt eller todelte bandasjer. Endelsbandasjer beskriver der stomiplaten og posen er sveiset sammen og sitter som én enhet – alt skiftes som en. Todelsbandasjer er der platen og posen er separate enheter og kan skiftes ulikt. For eksempel at posen skiftes oftere enn platen. Det er ulike egenskaper for disse, men mye grunner i smak og behag. Både i endels- og todelsbandasjer finnes det tømbare poser, lukkede poser og tømming for urin. Det finnes flate plater, konvekse plater, konkave plater, små plater og store plater. Det er ulike filtre for å filtrere bort luft og det er poser uten filter. Noen poser er gjennomsiktige, svarte, forskjellige brunfarger, grå eller hvite. 

Hjelpemateriell

Av hjelpemateriell finnes det et hav av stort og smått. Jeg er lært opp til og har stor tro på at det enkleste ofte er det beste, slik at hvis du klarer deg uten hjelpemateriell så er det det beste. Men der det trengs, kan hjelpemateriellet absolutt være best. Hjelpemateriell er: barrierekrem, stomibelter, belter til fiksering, filter, hefteplaster, produkter for sår under stomiplaten, geldannende granulat, lukkeklips og klemmer til tømbare poser (maks 400 i året), løse konvekse ringer, posedeodoranter, strøpulver, tetningsring og –pasta, kleberfjernerserviett, kleberfjerner spray, non-woven kompresser, poseovertrekk. Jeg beskriver de mest aktuelle her.

 • Barrierekrem
  Barrierekrem for stomi er en krem til bruk under stomiplaten. Brukes hver 14. dag (eller det du får anbefalt av stomisykepleier) for å forebygge eller behandle tørr hud der platen sitter. Den lager også en tynn hinne for å forhindre at huden kan bli sår. Bruk en liten mengde, størrelse med et fyrstikkhode, og smør tynt på huden. La tørke i 5-10 minutter før platen festes på tørr hud. Finnes i flere varianter og er spesielt egnet under stomiplaten da disse inneholder lite fett.
 • Stomibelter (maks 20 i året)
  Dette er belter som festes direkte på stomiplaten eller –posen. Det kan være for å holde stomiposen inntil huden bedre, eller for å forsterke effekten av konveks plate. Finnes i forskjellige farger og har ulike festemekanismer avhengig av hvilket stomiutstyr som brukes.
 • Belter til fiksering (maks 10 i året)
  Dette er belter som støtter stomiposen og kan holde posen mer stabil. Herunder ligger også beltet vi kaller «badebeltet» som er et belte laget av samme stoff som badetøy. Disse beltene kan hjelpe til med å skjule posen ved gjøre området litt glattere under tøy, og forhindre at posen «faller frem» i overkant. Det kan også minske bevegelse og knitrelyder ved for eksempel fysisk aktivitet og ved seksuelle handlinger. Finnes i flere farger og typer.
 • Hefteplaster
  Er det som vi beskriver som teip eller plaster på folkemunne. Vanlig medisinsk teip. Dette blir dekket under stomiresepter av ulike grunner. For eksempel der det er behov for å fiksere urinposer eller nefrostomiutstyr.
 • Produkter for sår under stomiplaten
  I denne kategoriene er det produkter som for eksempel hjelper til ved separasjoner rundt stomien, eller der det er sår hud. Det er blant annet bandasjer med sølv og bandasjer som også brukes til brannsår.
 • Geldannende granulat
  Også kalt fortykningsmiddel. Dette er små tepose-liknende poser eller tabletter som puttes direkte i stomiposen for å gjøre innholdet tykkere og/eller dempe lukt. Best egnet til de med tyntflytende avføring da det kan minke sjansen for lekkasje. Det er superabsorbenter som gjør at avføringen blir tykkere. For tømbare poser tilføres ny dose ved hver tømming.
 • Posedeodorant
  Dette er sprayer som kan sprayes i stomiposen eller i rommet rundt for å dempe lukt. Det er også dråper med lukthemmere som puttes direkte i posen for å minske lukt ved tømming og skift.
 • Strøpulver
  Strøpulver er rett og slett oppklipt stomiplate kort fortalt. Det er et kjempegodt hjelpemiddel ved sår hud da det absorberer fukt og tørker ut hudoverflaten. Noe feilbruk er registrert her ved at man tar på for mye pulver slik at platen ikke fester seg. Pulver skal drysses over den såre huden for deretter enten å blåses av eller tørkes bort med en tørr kompress. Skal så vidt synes at det er pulver (avhengig av hvor sår huden er). Skal ikke brukes på hel og tørr hud da det vil gi dårligere festeevne.
 • Tetningsring og –pasta
  Pasta på tube eller en ferdig formet ring av pasta («fugemasse») som legges direkte på huden eller på baksiden av stomiplaten, for å unngå at avføring eller urin går mellom huden og stomiplaten. Tetningsringen kan formes, klippes eller deles for å få den tilpasset stomien. Skiftes samtidig som platen skiftes. Finnes i forskjellige størrelser og varianter. Jobben til tetningsringer og – pasta er å absorbere fuktighet og skåne huden. Det er forskjellige egenskaper på de ulike. Noen av pastaene inneholder alkohol; disse svir mer dersom de legges på sår hud, men de vil også være mer holdbare mot fuktighet. Det gjør at det vil ta lengre tid før de blir «spist opp». Innen tetningsringene er det også ulike egenskaper. Noen absorberer mer fukt, inneholder pH-buffere, noen har krager, store/små etc. Hvis man trenger tetningsring eller – pasta er det viktig å finne den som passer den enkelte.
 • Kleberfjerner
  Kleberfjerner brukes for å fjerne hudplaten og eventuelle limrester på en enkel og skånsom måte. Mange bruker spray og da er det viktig å la den virke i noen sekunder før man begynner å løsne platen. Kleberfjernere svir ikke og det gjør ikke noe om de kommer i kontant med selve stomien. De finnes som spray og servietter. Det er ulike kvaliteter innen de forskjellige; noen kan du spraye opp-ned, noen inneholder silikon, noen inneholder lukt.
 • Non-woven kompresser
  Kompresser brukes av alle som har stomi. Det som er viktig med disse er at de er myke. De har ikke harde «tråder» som kan skade tarmslimhinnen. Jeg har sett bruken av vanlige kompresser som har tydelige tråder som rett og slett kutter i tarmen. Derfor er det viktig at det står at kompressene er «non-woven» ved stell av stomi.
 • Poseovertrekk
  Dette er en liten gruppe hjelpemateriell som er poser man tar utenpå stomiposen. Det kan være ulike årsaker for å ha dette. De vanligste årsakene er at man ikke liker overflaten på stomiposen, at den er gjennomsiktig og man vil dekke den, at posens kanter gnisser mot huden eller at huden blir klam når posen kommer i kontakt med huden.

Hjelpemateriell – som må rekvireres spesielt av lege

 • Belter til kompresjon (maks 2 i året)
  Brokkbelter, eller belter til kompresjon, er kun til de med, eller i risiko for å utvikle parastomalt brokk. Brokkbelter kommer i mange ulike varianter. Både med og uten spiler. Noen har ferdigstanet hull, noen kan du klippe hull i og andre ikke. Det er ikke alltid det er nødvendig å klippe hull. De finnes i ulike høyder avhengig av brukerens høyde, mageomfang og brokkomfang. De er i ulike størrelser og bestilles etter mål. Brokkbelter skal brukes der brokket kan reponeres (dyttes tilbake) eller glir tilbake av seg selv. Dette for ikke å klemme på tarm som allerede ligger i klem i brokket. Derfor skal alltid brokkbelter tas på liggende og brokket skal være inne. Har du et brokk hvor brokket ikke glir tilbake av seg selv, må du få opplæring av helsepersonell før du gjør det vi kaller reponering, altså der du selv dytter brokket tilbake.
 • Hudfilm
  Dette er en barrierefilm. En alkoholfri væske som danner en transparent film på huden. Den beskytter mot hudirriterende kroppsvæsker og kan også beskytte mot hudskader som kan oppstå når klebende produkter skal festes og fjernes flere ganger på samme område. Finnes som spray, skumapplikator og serviett. Det kreves egen resept på denne.
 • Plateforlenger
  Plateforlengere er laget for å gi platen et større område for feste og for å forhindre at kantene på platen løsner. Det finnes ulike plateforlengere, hvorav de fleste er formet som en banan. Disse blir derfor ofte kalt "bananer" eller "halvmåner". Det er viktig å presisere at disse ikke er ment å bruke dersom man er plaget av lekkasjer av andre grunner enn for liten festeflate. Da vil de ikke hjelpe mot en lekkasje, og de vil bare skjule lekkasjen lenger. Det gjør at lekkasjen blir liggende lenger på huden og huden blir da mer sår. Uavhengig av leverandør skal disse settes på etter at stomiplaten er plassert. Og den skal settes i ytterkant der det er behov. De kan brukes med endelt eller todelt stomiutstyr, og tas av sammen med platen når denne skal skiftes. Den er best egnet der stomien er stor og det blir liten festeflate. For eksempel for de med brokk eller gravide med stomi.
 • Utstyr til irrigasjon i stomi
  Irrigasjon er en metode for å tømme tarmen ved regelmessig innføring av vann via stomien. Og for dette er det eget utstyr som krever egen resept. Denne tømmeprosedyren kan kun brukes av de som har fått utlagt tykktarmen (colostomi). Hensikten med irrigasjon er at en kan kontrollere tarmtømmingen selv. Det beste resultatet får en ved regelmessig tømming av tarmen. Før en kan sette i gang med denne tømmeprosedyren skal en alltid ha fått klarsignal fra lege og stomisykepleier ved det sykehuset stomioperasjonen er utført. Det anbefales å vente ca. 3 måneder etter operasjonen før en setter i gang.

Stomipropper og utstyr for kontinente åpninger

Dette er plaster/bandasjer som settes enten over kontinente åpninger, altså der man velger selv når tarmen skal tømmes, eller der tarmen har såpass regelmessige tømminger at det ikke er behov for pose. De er små og diskret og finnes i mange varianter. Proppene har fellestrekk ved at de har en liten utstikker som skal noen cm inn i tarmen. De har lukthemmende og filtrerende egenskaper.

Urinposer til urostomi

De som har urostomi kan få dekket poser de kobler på sin urostomipose. Enten poser som festes på benet, kalt dagposer eller benposer (lår eller legg), eller poser som brukes på natten som har større kapasitet. Det er forskjellige mengder av hva de kan oppbevare, ulike slangetyper og forskjellige festemetoder.

Utstyr for nefrostomi

Ved for eksempel tette urinledere kan det legges en nefrostomi. Dette gjennomføres ved en operasjon som gjør at urinen føres fra nyrene direkte ut til en urinpose gjennom et lite hull i huden. Etter en slik operasjon kreves det utstyr som drenasjeposer, utbytteposer, kraner, koblinger og mellomstykker. Dette får du dekket under denne kategorien.

Oppsamlingspose ved redusert tarmfunksjon

Dette er egentlig det samme som urinposer for urostomi, bare at dette gjelder avføring. Det er poser man kan koble til en stomipose som har tømme-tut. Det er tykkere slanger som gjør at tykkere innhold kan gå igjennom. Spesielt egnet for de med tynntarmsstomi hvor det kommer mye og tyntflytende avføring. Dette for å forhindre lekkasjer, slippe mange skift og tømminger, eller avbrutt nattesøvn på grunn av posetømming.


Dette er en grov oppsummering av de ulike kategoriene man får dekket av stomiutstyr. Det kan være fristende å prøve det ene og det andre, men det er viktig å være bevisst forskjellen på hva man trenger og hva man har lyst til å prøve. Vi er heldige som får dekket alt dette utstyret på blåresept. Det er lov å bytte, teste ut, prøve nytt eller variere på utstyret sitt, men ha i bakhodet at dette systemet ikke skal misbrukes. HELFO har tidligere kommet med begrensninger av for eksempel geldannende granulat. Denne er nå fjernet, men begrunnelsen for begrensingene de setter er at utstyret ikke skal misbrukes. Så blir det tatt vurderinger om de er riktige eller feil fortløpende.

Jeg håper dette var en oversikt som gjør at det litt lettere å manøvrere seg i verdenen av stomiutstyr. Som tidligere sagt så oppdateres denne jevnlig og det kommer nye leverandører og utstyr til med tiden. For å oppdatere seg på dette kan man følge med i fagblader, for eksempel Boots Holder Deg Oppdatert hvor det kommer annonser fra leverandører. Ellers spør din stomisykepleier eller distriktsansvarlig i Boots HomeCare.

Er det noe du er fristet til å prøve eller tenker du hadde hatt nytte av mer informasjon på, så ikke nøl med å spørre oss om råd. Lykke til!