Min Konto

Stomiutstyr og blå resept

Stomiutstyr og blå resept

Jeg heter Helene og jeg er 1 av 4 stomisykepleiere i Boots HomeCare. I tillegg har vi over 40 andre sykepleiere som også daglig jobber med personer som har stomi.

Jeg har kontakt med alle leverandører av stomiutstyr, og holder meg til enhver tid oppdatert på alt som har med stomi å gjøre. Nesten daglig møter jeg personer med stomi, med mye forskjellig utstyr og jeg kjenner derfor til bruken av det aller meste. Det er mange som spør meg om hva som finnes av utstyr. En del av jobben min er å vite det, og veilede i både hva som passer og hvordan bruken er. Men mye av utstyret som finnes, passer ikke for alle. I denne artikkelen vil jeg forklare litt om hva som finnes av stomiutstyr og hva som dekkes på blåreseptordningen.

Stomiutstyr sorteres ut i fra hvilken kategori de ligger i på HELFO-listen. Hvilken kategori de søkes inn i, er det de ulike leverandørene som bestemmer. HELFO-listen oppdateres 4 ganger i året. Da kan det være endringer i listen som for eksempel pris, begrensninger på antall og reseptspesifikasjoner. Noen ganger fjernes produkter helt og andre ganger legges nye produkter til i listen. Dette gjør at stomiutstyr som dekkes av blåreseptordningen stadig er i endring.

Per oktober 2023 ser hovedkategoriene slik ut på HELFO-listen.

- Endelsbandasjer
- Hjelpemateriell
- Hjelpemateriell som må rekvireres spesielt av lege
- Stomipropper
- Todelsbandasjer – plater
- Todelsbandasjer – poser
- Todels urinposer til urostomi
- Utstyr for kontinente åpninger
- Utstyr for nefrostomi
- Oppsamlingspose ved redusert tarmfunksjon.

Under disse kategoriene er det igjen underkategorier. Jeg skal forklare de litt nærmere.

 

Blåreseptordningen

  • Når man får stomi dekkes utstyret av HELFO. Stomiutstyret dekkes gjennom blåreseptordningen. Blåreseptordningen sørger for at staten dekker store deler av utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell når det er behov for behandling av sykdom i en langvarig periode. Du betaler kun en egenandel når du får stomiutstyr på blå resept. Egenandel betales frem til du har oppnådd frikort. Kun produkter oppført på HELFO sine produkt- og prislister blir dekket gjennom blåreseptordningen.
  • Noen produkter krever en egen resept for å få refusjon fra HELFO. Hver av disse reseptene utløser en egenandel på maks 520 kroner for 3 måneders forbruk. Det vil si at dersom du henter ut produkter på flere resepter, må du betale egenandel for det antall resepter du benytter.

Følgende reseptkoder kan være aktuelle for deg som er stomioperert

  • 505 Forbruksmateriell ved stomi
  • 5050901 Belter til kompresjon
  • 5050902 Hudfilm
  • 5050907 Plateforlenger
  • 5051101 Utstyr til irrigasjon i stomi


Stomibandasjer

HELFO deler stomibandasjer inn i en-delt eller to-delte bandasjer.

Endelsbandasjer beskriver der stomiplaten og posen er sveiset sammen og sitter som én enhet – alt skiftes som en.

Todelsbandasjer er der platen og posen er separate enheter og kan skiftes ulikt. For eksempel kan posen skiftes oftere enn platen.

Det er ulike egenskaper for disse, men mye grunner i smak og behag. Både i endels- og todelsbandasjer finnes det tømbare og lukkede poser samt poser for tømming av urin. Det finnes flate, konvekse, konkave, små og store plater. Ulike poser har ulike filtre for å filtrere bort luft og det finnes også poser uten filter. Posene finnes også i ulike farger. Alt fra gjennomsiktige, svarte, forskjellige brunfarger, grå eller hvite.

Hjelpemateriell
Det finnes en rekke ulike hjelpemidler som kan lette hverdagen for deg med stomi. Dette er produkter som barrierekrem, stomibelter, belter til fiksering, filter, heftplaster, produkter for sår under stomiplaten, geldannende granulat, lukkeklips og klemmer til tømbare poser, løse konvekse ringer, posedeodoranter, strøpulver, tetningsringer, tetningspasta, kleberfjernerserviett, kleberfjerner spray, non-woven kompresser og poseovertrekk. Jeg vil gi en kort beskrivelse av de mest vanlige her.

Barrierekrem
Barrierekrem for stomi er en krem til bruk under stomiplaten. Den bør brukes cirka hver 14. dag (eller det du får anbefalt av stomisykepleier) for å forebygge eller behandle tørr hud der platen sitter. Den lager en tynn hinne på huden for å forhindre at den blir sår. Bruk en liten mengde, på størrelse med et fyrstikk-hode og smør tynt på huden. La det tørke i 5-10 minutter før platen festes på tørr hud. Kremen finnes i flere ulike varianter og den er spesielt godt egnet til huden under stomiplaten da den inneholder lite fett.

Stomibelter (maks 20 i året)
Dette er belter som festes direkte på stomiplaten eller –posen. Dette beltet brukes for å holde stomiposen inntil huden bedre, eller for å forsterke effekten av en konveks plate. Finnes i forskjellige farger og har ulike festemekanismer avhengig av hvilket stomiutstyr som brukes.

Belter til fiksering (maks 10 i året)
Dette er belter som støtter stomiposen og som kan holde posen mer stabil. I denne kategorien ligger også det beltet vi kaller for «badebeltet». Det er et belte som er laget av samme stoff som badetøy. Fikseringsbeltene kan hjelpe til med å skjule posen ved gjøre området litt glattere under klær, og forhindre at posen «faller frem» i overkant. Det kan også minske bevegelse og knitrelyder ved for eksempel fysisk aktivitet og ved seksuelle handlinger. Beltene finnes i flere farger og typer.

Hefteplaster
Er det som vi beskriver som teip eller plaster på folkemunne. Vanlig medisinsk teip. Dette blir dekket under stomiresepter av ulike grunner. For eksempel der det er behov for å fiksere urinposer eller nefrostomiutstyr.

Produkter for sår under stomiplaten
I denne kategoriene er det produkter som for eksempel hjelper til ved separasjoner rundt stomien, eller der det er sår hud. Det er blant annet bandasjer med sølv og bandasjer som brukes til brannsår.

Geldannende granulat
Også kalt fortykningsmiddel. Dette er små tepose-liknende poser eller tabletter som puttes direkte i stomiposen for å gjøre innholdet tykkere og/eller dempe lukt. Produktet brukes dersom man har tyntflytende avføring, da det kan minke sjansen for lekkasje. Posene inneholder superabsorbenter som gjør at avføringen blir tykkere. Bruker du tømbare poser må en ny dose tilsettes ved hver tømming.

Stomiutstyr sorteres ut ifra hvilken kategori
de ligger i på HELFO-listen.

Posedeodorant
Dette er et flytende middel som kan helles eller sprayes i stomiposen. Sprayen kan også brukes i rommet for å dempe lukt. Det finnes også dråper med lukthemmere som puttes direkte i posen for å minske lukt ved tømming og skift. Enkelte varianter har i tillegg en smørende effekt slik at avføringen lettere glir ned i posen. Ved bruk av tømbare poser tilsettes ny dose ved hver tømming.

Strøpulver
Strøpulver er rett og slett oppklipt stomiplate kort fortalt. Det er et godt hjelpemiddel ved sår hud da det absorberer fukt og tørker ut hudoverflaten. Noe feilbruk er registrert her ved at man tar på for mye pulver slik at platen ikke fester seg. Pulveret skal drysses over den såre huden for deretter enten å blåses av eller tørkes bort med en tørr kompress. Det skal så vidt synes at det er pulver (avhengig av hvor sår huden er). Produktet skal ikke brukes på hel og tørr hud da det vil gi dårligere festeevne for platen.

Tetningsring og –pasta
Pasta på tube eller en ferdig formet ring av pasta («fugemasse») som legges direkte på huden eller på baksiden av stomiplaten, for å unngå at avføring eller urin går mellom huden og stomiplaten. Tetningsringen kan formes, klippes eller deles for å tilpasse den til stomien. Jobben til tetningsringer og – pasta er å absorbere fuktighet og skåne huden. Det er forskjellige egenskaper på de ulike. Noen av pastaene inneholder alkohol. De svir mer dersom de legges på sår hud, men de vil også være mer holdbare mot fuktighet. Det gjør at det vil ta lengre tid før de blir «spist opp». Noen absorberer mer fukt, inneholder pH-buffere, noen har krager, store/små også videre. Hvis man trenger tetningsring eller – pasta er det viktig å finne den som passer best for deg. Skiftes samtidig som platen skiftes.

Kleberfjerner
Kleberfjerner brukes for å fjerne hudplaten og eventuelle limrester fra huden på en enkel og skånsom måte. Mange bruker spray, og da er det viktig å la den virke i noen sekunder før man begynner å løsne platen. Kleberfjernere svir ikke og det gjør ikke noe om de kommer i kontakt med selve stomien. Det er ulike kvaliteter innen de forskjellige; noen kan du spraye opp-ned, noen inneholder silikon og noen inneholder lukt. De finnes som spray og servietter. Sprayflaskene kommer også i ulike størrelser.

Non-woven kompresser
Kompresser brukes av alle som har stomi. Det som er viktig med disse er at de er myke og at de ikke har harde «tråder» som kan skade tarmslimhinnen. Jeg har sett bruk av vanlige kompresser som har tydelige tråder som rett og slett kutter i tarmen. Derfor er det viktig at det står at kompressene er «non-woven» når de skal brukes til stell av stomi.

Poseovertrekk
Dette er poser man tar utenpå stomiposen. Det kan være ulike årsaker for å ha dette. De vanligste årsakene er at man ikke liker overflaten på stomiposen, at den er gjennomsiktig og man vil dekke den, at posens kanter gnisser mot huden eller at huden blir klam når posen kommer i kontakt med huden.

Hjelpemateriell – som må rekvireres spesielt av lege

Belter til kompresjon (maks 4 i året)
Brokkbelter, eller belter til kompresjon som det heter er kun til brukere med, eller i risiko for å utvikle parastomalt brokk der belte til kompresjon er nødvendig. Brokkbelter kommer i mange ulike varianter. Noen med spiler, noen uten. Noen kan du klippe hull i, noen skal du ikke klippe i. Det er ikke alltid det er nødvendig å klippe hull heller. Beltene finnes i ulike høyder avhengig av mageomfang og brokkomfang. De er i ulike størrelser og bestilles etter mål. Brokkbelter skal brukes der brokket kan reponeres (dyttes tilbake) eller glir tilbake av seg selv. Dette for ikke å klemme på tarm som allerede ligger i klem i brokket. Brokkbelter skal alltid tas på liggende og brokket skal være inne. Dersom brokket ikke glir tilbake av seg selv, må du få opplæring av helsepersonell før du gjør det vi kaller reponering, altså der du selv dytter brokket tilbake.

Hudfilm
Dette er en barrierefilm. En alkoholfri væske som danner en transparent film på huden. Filmen beskytter mot hudirriterende kroppsvæsker og kan også beskytte mot hudskader som kan oppstå når klebende produkter skal festes og fjernes flere ganger på samme område. Finnes som spray, skumapplikator og serviett. Det kreves egen resept på denne.

Plateforlenger
Plateforlengere er laget for å gi platen et større område for feste og for å forhindre at kantene på platen løsner. Det finnes ulike plateforlengere, hvorav de fleste er formet som en banan, derfor blir disse ofte kalt for bananer. Det er viktig å presisere at disse ikke er ment der man er plaget av lekkasjer av andre grunner enn liten festeflate. Da vil de ikke hjelpe mot lekkasjen, men bare skjule den lenger. Det gjør at lekkasjen blir liggende lenger på huden og huden blir mer sår. Uavhengig av leverandør skal disse settes på etter at stomiplaten er plassert. Plateforlengerne settes på i ytterkant der det er behov. Plateforlengere kan brukes med både en-delt og todelt stomiutstyr. De tas av sammen med platen når den skal skiftes. Den er best egnet der stomien er stor og det blir liten festeflate. For eksempel for de med brokk eller gravide med stomi.

Utstyr til irrigasjon i stomi
Irrigasjon er en metode for å tømme tarmen ved regelmessig innføring av vann via stomien. For dette er det eget utstyr som krever egen resept. Denne tømmeprosedyren kan kun brukes av de som har fått utlagt tykktarmen (colostomi). Hensikten med irrigasjon er at en kan kontrollere tarmtømmingen selv. Det beste resultatet får en ved regelmessig tømming av tarmen. Før en kan sette i gang med denne tømmeprosedyren skal en alltid ha fått klarsignal fra lege og stomisykepleier ved det sykehuset stomioperasjonen er utført. Det anbefales å vente ca. 3 måneder etter operasjonen før en setter i gang.

Før du eventuelt bytter utstyr eller prøver noe nytt, anbefaler vi at du
kontakter din stomisykepleier eller oss i Boots HomeCare for råd.

Stomipropper og utstyr for kontinente åpninger

Dette er plaster / bandasjer som settes enten over kontinente åpninger, altså der man velger selv når tarmen skal tømmes, eller der tarmen har såpass regelmessige tømminger at det ikke er behov for pose. De er små og diskret, og finnes i mange varianter. Proppene har som fellestrekk at de har en liten utstikker som skal noen cm inn i tarmen. De har lukthemmende og filtrerende egenskaper.

Urinposer til urostomi

De som har urostomi kan få dekket urinposer de kobler på sin urostomipose. Enten poser som festes på benet, kalt dagposer eller benposer (lår eller legg), eller poser som brukes på natten som har større kapasitet. Posene kommer med forskjellig volum, slangetyper og festemetoder.

Utstyr for nefrostomi

Ved for eksempel tette urinledere kan det legges en nefrostomi. Operasjon gjør at urinen føres fra nyrene og direkte ut til en urinpose gjennom et lite hull i huden. Etter en slik operasjon kreves det utstyr som drenasjeposer, utbytteposer, kraner, koblinger og mellomstykker. Dette får du dekket under denne kategorien.

Oppsamlingspose ved redusert tarmfunksjon

Dette er egentlig det samme som urinposer for urostomi, men for avføring. Det er poser man kobler til en stomipose som har tømme-tut. Det er tykkere slanger som gjør at tykkere innhold kan gå igjennom. Spesielt egnet for de med tynntarmsstomi hvor det kommer mye og tyntflytende avføring. Dette gjøres for å forhindre lekkasjer, slippe mange skift og tømminger, eller for å unngå avbrutt nattesøvn på grunn av posetømming.


Jeg håper dette var en nyttig oversikt som gjør det litt lettere for deg å manøvrere i verdenen av stomiutstyr. Nettopp på grunn av dette store utvalget kan det være lurt å snakke med en stomisykepleier i forhold til hva som passer for deg. Vi i Boots HomeCare jobber også mye med råd og veiledning til stomiopererte. Er det noen produkter du ønsker mer informasjon om eller teste, ta kontakt med oss. 

Ønsker du å holde deg oppdatert på produkter og nyheter innenfor stomi anbefaler vi deg å lese ulike fagblader, vårt eget magasin Boots holder deg oppdatert, denne nettsiden og følg oss gjerne på Facebook. 

Lykke til!

Andre artikler om stomi

#Stomi
#Inspirasjon
#Reise

Sommer og reise - med stomi

#Ernæring
#Inspirasjon
#Portrettintervju

Mirakeljenta Sara

#Stomi
#Hudpleie
#Stomihjelpemidler
#Lekkasje
#Stomiutstyr

Salts hudbeskyttelse