Min Konto

Tetningsringer

Tetningsringer

Tetningsring for stomi er et tilbehørsprodukt som kan være nyttig å ha. Det finnes mange varianter og de fleste leverandørene har tetningsringer som er testet sammen med sitt stomiutstyr. Den dekkes på den vanlige stomiresepten, så det er ikke nødvendig med flere resepter.

Tetningsringer legges direkte på huden eller på baksiden av stomiplaten, for å unngå at avføring eller urin går mellom huden og stomiplaten. Den kan være med på å forebygge lekkasje og sår hud, og kan jevne ut furer eller groper som kan være rundt stomien. 

Tetningsringen kan formes, klippes eller deles for å tilpasses stomien. Se video av hvordan dette kan gjøres nederst i artikkelen.

Jobben til tetningsringer er å absorbere fuktighet og skåne huden. Det er forskjellige egenskaper på de ulike. Noen absorberer mer fukt, inneholder pH-buffere, noen har krager, store/små også videre. Den skiftes samtidig som platen skiftes da denne følger med når platen tas av. Et brukseksempel er der stomien er oval, men man ønsker ferdig hullet stomiplate for å slippe å klippe. Der kan tetningsringen legges rundt stomien, så dekker den huden som blir synlig med ferdig hullet plate og oval stomi. Hvis man trenger tetningsring er det viktig å finne den som passer best for deg, kontakt oss gjerne.

Her kan du se hvordan tetningsringer kan brukes i stomistell
 


Andre artikler om stomi

#Stomi
#Inspirasjon
#Reise

Sommer og reise - med stomi

#Ernæring
#Inspirasjon
#Portrettintervju

Mirakeljenta Sara

#Stomi
#Hudpleie
#Stomihjelpemidler
#Lekkasje
#Stomiutstyr

Salts hudbeskyttelse