Loading
Min Konto

 

Kompetanshevingsprogrammet på stomi er et tilbud for hjemmesykepleien og boliger som ønsker kompetanseheving innen stomi. Våre distriktsansvarlige sykepleiere holder dette modulbaserte programmet over hele landet for å øke kompetansen og bidra til redusert tidsbruk og reduserte kostnader. Du finner utfyllende informasjon om programmet her om du ønsker å lese mer om programmet. 

 

Programmet ligger her tilgjengelig for deg som har fått tildelt passord. Klikk på modulen du ønsker å se, tast inn passordet og øk kompetansen.

 

Har du ikke tilgang? Kontakt din distriktsansvarlige sykepleier.


Modul 1
Grunnleggende stomikunnskap

 

Faglig om stomi
Produkter på HELFO
Stell av stomi

 

Lengde på video: 31 minutter


Modul 2
Utfordringer ved stomi

 

Lekkasjer
Hudproblemer og sår hud
Praktiske oppgaver

 

Lengde på video: 32 minutter


Modul 3
Nyoperert stomi

 

Utfordringer som kan oppstå med nyanlagt stomi
Kosthold
Irrigasjon i stomi

 

Lengde på video: 28 minutter