Loading
Min Konto

Kompetansehevingsprogrammet er godkjent av Norsk Sykepleierforbund med 5 timer som meritterende poeng, som kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

 

Kompetansehevingsprogrammet består av 3 moduler

Modul 1

Grunnleggende stomikunnskap

 • Faglig om stomi
 • Produkter på HELFO
 • Stell av stomi

Modul 2

Utfordringer ved stomi

 • Lekkasjer
 • Hudproblemer og sår hud
 • Praktiske oppgaver

Modul 3

Nyoperert stomi / Praktisk gjennomgang

 • Utfordringer som kan oppstå med nyanlagt stomi
 • Praktisk gjennomgang av stomiene på avdelingen og eventuelle utfordringer

Modul 1

Grunnleggende stomikunnskap

 • Faglig om stomi
 • Produkter på HELFO
 • Stell av stomi

Modul 2

Utfordringer ved stomi

 • Lekkasjer
 • Hudproblemer og sår hud
 • Praktiske oppgaver

Modul 3

Nyoperert stomi / Praktisk gjennomgang

 • Utfordringer som kan oppstå med nyanlagt stomi
 • Praktisk gjennomgang av stomiene på avdelingen og eventuelle utfordringer

Bakgrunn for programmet

Kompetanseløft 2025

 

Gjennom Kompetanseløft 2025 vil regjeringen bidra til en faglig sterk tjeneste med tilstrekkelig og kompetent bemanning.

Kommunene skal tilby tjenester som møter alle innbyggernes behov. Det krever at de har nok personell med riktig kompetanse og gode ledere, men også at de lykkes med brukerinvolvering og tverrfaglig samarbeid.

 

Regjeringens mål

Det overordnede målet for de kommunale helse- og omsorgstjenestene er å sikre at innbyggerne får et tjenestetilbud som er helhetlig, sammenhengende og tilpasset den enkelte brukers behov.

Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Reformen skal legge til rette for at kommuner, helseforetak og andre lærer av hverandre og iverksetter gode løsninger på reformens hovedområder:

 • et aldersvennlig Norge
 • aktivitet og felleskap
 • mat og måltider
 • helsehjelp og sammenheng

De kommunene som omstiller seg i tråd med reformen, blir prioritert innenfor en rekke relevante tilskuddsordninger.

Regjeringen utarbeider en nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre på sykehjem og i hjemmetjenesten.

Hva betyr kompetanseheving for kommunehelsetjenesten?

 • Faglig oppdateringer, trygge ansatte og egne ressurspersoner i teamet
 • En fast kontaktperson i Boots HomeCare hvis det oppstår utfordringer
 • Trygg pasient som opplever mestring, økt livskvalitet og selvstendighet
 • God pleie gir færre komplikasjoner og derigjennom mindre tidsbruk og reduserte kostnader
 • Redusert tidsbruk ved at vi leverer hjem på dør, til utleveringssted eller dere henter ferdige bestillinger på apoteket
 • Kompetanseløft 2025 - vi hjelper deg på veien
 • Bestillinger til pasientene som har stomi gjøres enkelt til Boots HomeCare 

Vi kan tilby deg med stomi:

Personlig oppfølging og veiledning

Vi har 3 stomisykepleiere og over 40 andre sykepleiere med god kompetanse på stomi. Vi gir råd om hvordan unngå komplikasjoner og veiledning i riktig bruk av utstyr. Vi kan også lage en egen oppfølgingsplan for deg og du får hjelp raskt. Vi samarbeider med stomisykepleiere på sykehus og poliklinikk så å komme til oss er et trygt valg.

Levering hjem på døren og stort lagerført sortiment

Vi har 3 stomisykepleiere og over 40 andre sykepleiere med god kompetanse på stomi. Vi gir råd om hvordan unngå komplikasjoner og veiledning i riktig bruk av utstyr. Vi kan også lage en egen oppfølgingsplan for deg og du får hjelp raskt. Vi samarbeider med stomisykepleiere på sykehus og poliklinikk så å komme til oss er et trygt valg.

Vi er både apotek og bandasjist

Boots HomeCare er både apotek og bandasjist. Du kan derfor få legemidler og andre apotekvarer levert sammen med ditt stomiutstyr. Du slipper å reise en ekstra tur til apoteket, stå i kø og risikere at apoteket er utsolgt for det legemidelet du skal ha. Boots har Norges største lager av legemidler.

Enkel bestilling

Boots HomeCare har i samarbeid med stomibrukere utviklet en spesialdesignet bestillingsløsning som er helt unik. Denne er laget spesielt for brukere av stomiutstyr for å gjøre bestillingen enklere, tryggere og raskere. Løsningen baserer seg på at du sammen med sykepleier setter opp din personlige bestillingsprofil med tilgang til alle de produktene du ønsker. På den måten slipper du å lete deg frem i jungelen av utstyr for å finne frem til dine produkter. Du kan selvsagt alltid bestille alle andre varer i tillegg. Vi legger oss til både legemidler og andre apotekvarer etter ditt ønske slik at du kan få levert alt sammen i en og samme leveranse.

Vi kan tilby deg af stomi produkter