Min Konto

Våre sykepleiere og produktspesialister

AGDER

Gunn Eikland
Distriktsansvarlig sykepleier
91 85 30 37 / g.eikland@boots.no
Agder
Boots apotek Arendal og Kristiansand


Gunn er sykepleier med erfaring fra sykehus. Hun har god kunnskap om stomi og ernæring. Hun har også jobbet med kreftpasienter på lindrende avdelingen på sykehus og mage-tarm avdelinger.

Kathrine Lauvrak
Distriktsansvarlig sykepleier
45 61 58 84 / kathrine.lauvrak@boots.no
Agder
Boots apotek Arendal og Kristiansand


Kathrine er sykepleier og har jobbet i Boots i mange år. Hun har erfaring fra hjemmetjenesten og hennes spesialfelt er stomi og kateter.

MØRE OG ROMSDAL

Marianne Vågnes Gresdal
Distriktsansvarlig sykepleier
40 03 53 38 / marianne.vaagnes@boots.no
Sunnmøre, Ålesund, Moa
Boots apotek Moa Ålesund


Marianne jobber svært mye med stomi og det er her hun har sitt spesialfelt. I tillegg er hun en god allrounder på de andre fagområdene våre.

Kathrine Rødseth Nerland
Distriktsansvarlig sykepleier
97 51 95 07 / kathrine.nerland@boots.no
Romsdal og Nordmøre

Boots apotek Molde


Kathrine har jobbet som sykepleier i Boots i mange år og har lang erfaring på alle våre fagområder. Hun jobber i dag mest med stomi. Kathrine har i tillegg erfaring fra medisinsk avdeling på sykehus.

OSLO/AKERSHUS

Silje Just Clark
Distriktsansvarlig sykepleier
91 14 01 50 / silje.justclark@boots.no
Oslo og Akershus


Silje har over 20 års erfaring fra sykehus hvor hun har jobbet innen gastrokirurgi og urologi. Hun har også lang erfaring med kreftpasienter.

Silje har derfor god kunnskap på flere områder som bla stomi, kateter og ernæring.

Karianne Hagen
Distriktsansvarlig sykepleier
92 82 09 09 / karianne.hagen@boots.no
Oslo og Akershus, Østfold/Viken og Nordre Follo
Boots apotek Askim og Lilleeng (Moss)


Karianne er sykepleier med erfaring fra sykehjem og psykatri. Hun har jobbet på kundesenteret vårt og har god kompetanse på alle fagområdene våre.

Ole Pål Marsteintrædet
Distriktsansvarlig sykepleier
93 02 74 63 / ole.marsteintradet@boots.no
Oslo og Akershus


Ole Pål er sykepleier og har lang erfaring fra jobb på sykehus fra kirurgiske avdelinger og akuttmedisin. Han har bred  kompetanse på alle våre fagområder.

Stine Thorvaldsen
Distriktsansvarlig sykepleier
90 04 45 14 / stine.thorvaldsen@boots.no
Oslo og Akershus


Stine er utdannet palliativ sykepleier og har jobbet med kreftpasienter i mange år. Hun har også flere års erfaring fra bandagist der hun har jobbet mye med stomi. I tillegg har hun god kunnskap om kateter, ernæring og inkontinens.

Nancy Kvisler
Distriktsansvarlig produktspesialist
99 46 30 42 / nancy.kvisler@boots.no
Oslo og Akershus


Nancy er hjelpepleier og har jobbet i 6 år på sykehus ved mage/tarm avdeling.

De siste 30 årene har hun jobbet i bandagist, med god kunnskap i både stomi, kateter, uridom, kompresjon og ernæring.

Amund Viksås
Distriktsansvarlig sykepleier
41 41 28 85 / amund.viksas@boots.no
Oslo og Akershus


Amund har jobbet på medisinsk avdeling (infeksjonsposten) ved UNN i 5 år, og hjemmetjenesten i Tromsø i 2 år, alle år som sykepleier. Han har erfaring innen fagområdene stomi, ernæring, kateter og inkontinens.

ROGALAND

Camilla Tjessem
Distriktsansvarlig sykepleier
45 63 35 07 / camilla.tjessem@boots.no
Sør-Rogaland – Boots apotek Samarit Sandnes


Camilla er sykepleier og har flere års erfaring innenfor hjemmesykepleie, rehabilitering og sykehjem. Stomi er hennes spesialfelt, men hun jobber innenfor alle våre fagområder.

Ingibjørg Sigurdardottir
Sårsykepleier / Distriktsansvarlig
92 85 81 60 / i.sigurdardottir@boots.no
Sør-Rogaland – Boots apotek
Samarit Sandnes og Stavanger Helsehus


Ingibjørg er utdannet sårsykepleier. Hun har lang erfaring innen sårbehandling og ernæring i tillegg til å være kompetent og kunnskapsrik på alle våre andre fagområder også.

Katrine Andersen
Distriktsansvarlig sykepleier
45 63 36 07 / katrine.andersen@boots.no
Sør-Rogaland – Boots apotek Samarit Sandnes


Ingibjørg er utdannet sårsykepleier. Hun har lang erfaring innen sårbehandling og ernæring i tillegg til å være kompetent og kunnskapsrik på alle våre andre fagområder også.

TROMS OG FINNMARK

Grete Samuelsen
Distriktsansvarlig stomi- og kontinenssykepleier
95 28 08 29 / g.samuelsen@boots.no
Troms
Boots apotek Kvaløysletta, Tromsø


Grete er utdannet Stomisykepleier og har 20 års erfaring med stomi, hvorav 15 år på sykehus.

 

TRØNDELAG

 

Arthur O. Rørset
Distriktsansvarlig stomi- og kontinenssykepleier
48 99 71 67 / a.rorset@boots.no
Trøndelag
Boots apotek Ladetorget Trondheim


Arthur er utdannet stomi- og kontinenssykepleier, med over 20 års erfaring fra sykehus, hjemmesykepleie og omsorgsbolig. I tillegg til å være god på stomi, har han vid kunnskap innen alle våre kategorier.

Elin Bolland Stellander
Distriktsansvarlig sykepleier
95 75 35 54 / elin.stellander@boots.no
Trøndelag
Boots apotek
Ladetorget Trondheim


Elin er utdannet sykepleier og barnevernspedagog med videreutdanning innen smerte og smertelindring. Hun er også kreftsykepleier og har lang erfaring fra å jobbe med kreftpasienter på sykehus og fra akuttmedisin.

 

VESTFOLD OG TELEMARK

 

Ellen Gulbrandsen
Distriktsansvarlig sykepleier
92 86 68 01 / ellen.gulbrandsen@boots.no
Vestfold
Boots apotek Larvik


Ellen er sykepleier og har jobbet i Boots Apotek og på kundesenteret til Boots HomeCare i flere år. Hun har også flere år erfaring fra sykehus og hjemmesykepleien. Hun har dermed lang erfaring med alle fagområdene våre.

Lisbeth Kruge
Distriktsansvarlig produktspesialist
47 21 47 26 / lisbeth.kruge@boots.no
Telemark
Boots apotek Medicus Skien


Lisbeth er helsefagarbeider og markedsøkonom. Hun har mange års erfaring fra bolig og sykehjem, bl.a lindrende avdeling med kreftpasienter. I flere år jobbet hun som produktspesialist hos bandasjist, men de siste årene har hun jobbet med velferdsteknologi innenfor inkontinenspleie. Hun har god kunnskap innen både stomi, kateter, uridom, kompresjon og ernæring.

Helene B. Gaarden
Stomisykepleier / Distriktsansvarlig sykepleier
92 83 52 08 / helene.gaarden@boots.no
Vestfold og Telemark 
Boots apotek Medicus Skien og Larvik


Helene er stomisykepleier og har jobbet på sykehus på sengepost og stomipoliklinikk. Hun har stomi som spesialitet, men er også dyktig på ernæring, kateter og inkontinens.

 

VESTLAND

 

Torunn Walde
Distriktsansvarlig sykepleier
99 09 37 78 / t.walde@boots.no
Hordaland
Boots apotek Spelhaugen Bergen


Torunn er en meget god all-rounder på alle våre områder. Hun har lang erfaring fra hjemmesykepleien.

Anne Sofie Tveit
Distriktsansvarlig sykepleier
92 20 90 14 / a.tveit@boots.no
Hordaland
Boots apotek Spelhaugen Bergen


Anne Sofie er sykepleier med erfaring fra sykehus og har god kompetanse på alle våre fagområder.

Elise Hesthamar
Stomisykepleier / Distriktsansvarlig sykepleier
45 06 29 26 / elise.hesthamar@boots.no
Hordaland
Boots apotek Spelhaugen Bergen


Elise er utdannet stomisykepleier og har arbeidet 6 år på sykehusavdeling for mage/tarm og på stomipoliklinikk. I tillegg til et brennende engasjementet for stomiopererte har hun god kompetanse på alle våre andre fagområder.

 

VIKEN

 

Nina Monsen
Distriktsansvarlig sykepleier
99 56 52 46 / n.monsen@boots.no
Østfold
Boots apotek
Lande (Sarpsborg) og Fredrikstad


Nina er sykepleier og har jobbet med kreftpasienter på Radiumhospitalet, samt i hjemmesykepleien. Hun har lang erfaring med behandling i hjemmet på både stomi, inkontinens, sår, ernæring og infeksjoner.

Karianne Hagen
Distriktsansvarlig sykepleier
92 82 09 09 / karianne.hagen@boots.no
Oslo og Akershus, Østfold/Viken og Nordre Follo
Boots apotek Askim og Lilleeng (Moss)


Karianne er sykepleier med erfaring fra sykehjem og psykatri. Hun har jobbet på kundesenteret vårt og har god kompetanse på alle fagområdene våre.

Anette Johnstad
Distriktsansvarlig sykepleier
40 41 68 22 / anette.johnstad@boots.no 
Østfold
Boots Apotek Lilleeng, Lande og Fredrikstad


Anette er utdannet hjelpepleier og sykepleier med videreutdanning i geriatrisk vurderingskompetanse, helserett, bedriftsøkonomi og markedsføring. Store deler av arbeidserfaringen er fra hjemmesykepleien, samt tjenestekontor/pasientkoordinator i kommunen.

Gina Evensen
Distriktsansvarlig sykepleier
90 02 37 01 / g.evensen@boots.no
Follo (Enebakk, Ski, Ås og Oppegård)
Boots apotek Akershus


Gina er sykepleier med totalt 11 års erfaring fra hjemmesykepleie, sykehjem og sykehus. I Boots jobber Gina hovedsakelig med stomi, inkontinens og sår.

Kari Braathen
Sårsykepleier / Distriktsansvarlig
99 40 47 79 / k.braathen@boots.no
Drammen
Boots apotek Drammen


Kari er sykepleier og har jobbet mange år på sykehus, både ved stomipoliklinikk og avdeling for mage/tarm. De siste 30 årene har hun jobbet i bandagist med stomi som spesialfelt.