Min Konto

6 spørsmål for kvinner som bruker kateter

6 spørsmål for kvinner som bruker kateter

Når noen skal starte med å bruke kateter er det flere spørsmål som kan melde seg. Det er ikke alltid du kommer på spørsmålene i det du er på legekontoret, men de kommer gjerne etterhvert. Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene kvinnelige kateterbrukere stiller. 

Hvor ofte bør jeg kateterisere meg?

Det varierer fra person til person. Det viktigste er å følge rådene du har fått fra helsepersonell. Det er for mange vanlig å kateterisere seg fire til sju ganger daglig. Inntaket av væske og vanndrivende medisiner har også innvirkning på hvor ofte du kateteriserer deg. Det er viktig at det du tapper og eventuelt tisser hver gang, ikke overskrider 400 ml. Resturin (urin som blir liggende igjen i blæren) inneholder mange bakterier og kan forårsake urinveisinfeksjon.

Hvilke symptomer skal jeg være oppmerksom på ved bruk av kateter?

Typiske tegn på urinveisinfeksjon kan være svie, økt tendens til lekkasje, eller vond lukt fra urinen. Feber, kvalme, smerter i magen eller ryggen og generell sykdomsfølelse kan også være tegn på urinveisinfeksjon. Kontakt legen din hvis du har slike symptomer. Hvis du oppdager litt blod på kateteret er det ingen grunn til bekymring. Det skyldes sannsynligvis en irritasjon i urinrørets slimhinne, som normalt går over i løpet av et par dager. Dette kommer oftest når du starter med kateteriseringen. Kontakt lege dersom problemene ikke avtar.

Hva gjør jeg når jeg er i utlandet på reise?

Ta alltid med flere katetre enn det du normalt bruker. Oppbevar dem i håndbagasjen, det kan skje at bagasjen forsvinner underveis. Ta med deg et reisesertifikat som bekrefter at du har med deg medisinsk utstyr om bord. Sertifikatet stemples av din lege eller annet helsepersonell. Vis sertifikatet ved sikkerhetskontrollen. Kompakte katetre som er klare til bruk når du åpner pakningen, er å anbefale på reise. Bruker du tørre katetre er du avhengig av god vannkvalitet.

Kan jeg bruke ett kateter flere ganger?

Nei, overflatebehandlingen blir svært redusert etter første kateterisering. Engangskatetre er kun for engangsbruk.

Kan jeg kateterisere meg under menstruasjonen?

Du skal kateterisere deg akkurat som du pleier. Hvis du skulle komme til å føre litt blod inn i urinrøret med kateteret, renner det ut igjen sammen med urinen og er helt ufarlig.

Hva gjør jeg dersom jeg fører kateteret inn i skjeden?

Dersom du fører kateteret inn i skjeden, kan du la det ligge der. Det vil da bli lettere å finne urinrørsåpningen med neste kateter.