Min Konto

Kroniske sår

Kroniske sår

Innen gruppen kroniske sår har vi blant annet leggsår og trykksår. Målet med sårbehandlingen er å få såret til å gro raskest mulig, og redusere eller fjerne bakenforliggende årsaker som hemmer sårtilhelingen. Bakenforliggende årsaker kan være svikt i blodsirkulasjonen, konstant trykk mot vevet, infeksjoner eller dårlig ernæringstilstand.

Venøse leggsår

Av alle leggsår, er så mange som 75% av de venøse leggsår. Venøse leggsår gjennkjennes av dens lokasjon (leggen og ned mot ankel), og dens uregelmessige form. En gul og fibrinbelagt sårbunn kan såret ha. Huden rundt er ofte skjellaktig, tørr og brunlig i farge grunnet pigmenteringer. Ikke så sjelden ses eksem også. Ikke minst er disse leggene ofte hovne grunnet væskeansamlinger som kommer av svik i blodårer eller veneklaffer.

Forebygging og behandling
Skal man forebygge eller behandle venøse leggsår, må man i samråd med lege gjøre noe med bakenforliggende årsak. For å oppnå opptimal sirkulasjon i området vil det være nødvendig med kompresjonsbehandling i form av linning eller kompresjonsstrømper. Ellers bør du selv ligge/sitte med beina høyt når du er i ro, gjerne også om natten. 

Individuelt tilpasset sårprosedyre og kompresjonsbehandling gis av lege. Kontakt oss, så kan vi finne riktige sårutstyr, linning og kompresjonsstrømper tilpasset deg.

Arterielle leggsår

Aterielle leggsår antar en utgjør ca 10 - 15% av alle leggsår. I motsetning til venøse leggsår er disse gjerne dypere, mer smertefulle, har en klar avgrensning og man kan se store felt med dødt vev, også kalt nekroser. Dens lokasjon er også noe annerledes, da disse ofte oppstår nedenfor ankelen, på hæl, tær og oppå fotbladet. Årsaken er nedsatt sirkulasjon i området, og dette kan man se og kjenne i form av kald og hårløs hud på leggen. 

Forebygging og behandling
Ved arterielle leggsår må man i samråd med lege behandle underliggende årsak til svikten. Det finnes en del tiltak du selv kan gjøre som røykeslutt, trening og et sunt kosthold, som vil være fordelaktig for bedret sirkulasjon og sårtilheling. Har du i tillegg diabetes, høyt blodtrykk og/eller et høyt kolestrol, bør dette behandles. 

Selve sårbehandlingen kan være komplisert og langvarig. Om mulig kan kirurgi ofte være den beste og mest effektive behandlingen.

Blandingssår

Av alle leggsår utgjør blandingssår ca. 5 % av alle leggsår. Da har man en kobinasjon av de to overnevnte, altså både en venøs og en arteriell svikt. Her behandles man etter hvilken svikt som er mest dominerende. 

Trykksår (decubitus)

Trykksår skyldes langvarig trykk mot et hudområde over et benfremspring. Trykket gjør at blodsirkulasjonen til området blir dårlig, noe som fører til at underhudsfett og muskler "dør", og det dannes sår i huden. Trykksår oppstår hos pasienter som ikke er i stand til å registre trykk eller smerte fordi følesansen deres er svekket (Nevropati, MS, Spinalskader/lammelser), som er pleietrengende, eller har vært lenge sengeliggende.

Forebygging og behandling
Mistenker du begynnende trykksår, er det første en bør sette i gang av tiltak trykkavlasting. Det kan dreise seg om stillingsendring, spesialtilpasset seng, sko og ikke minst god hudpleie, for å bevare huden hel og sunn. Riktig kosthold, fysioterapi eller fysisk aktivitet er viktig, der det er mulig.

Den lokale behandlingen av trykksår må individualiseres ut fra følgende hensyn: sårets lokalisasjon og størrelse, graden av væsking og personens almenntilstand, førlighet og ernæringstilstand. Milde til moderat store sår kan gå tilbake av seg selv hvis trykket fjernes tidlig og området er lite. Moderate og store sår bør utredes og behandles av lege.

Å leve med kroniske sår

Sår kan være energikrevende og smertefullt å leve med. En rask sårtilheling er det viktigste og her er valg av riktige produkter avgjørende for å leve godt med såret. Spør oss om hjelp til å finne det riktige produktet og behandlingen for deg.

Produkter

Boots har et bredt utvalg av produkter for alt fra brannsår, skrubbsår, kutt, leggsår, trykksår og mye mer. Spør oss, vi kan levere det meste.

Blå resept

Sårprodukter dekkes  generelt ikke på blå resept. Utgifter til bandasjemateriell kan likevel refunderes i noen tilfeller. Vi hjelper deg å anskaffe materiellet på ditt lokale Boots HomeCare apotek. Du må legge ut for materiellet og søke HELFO om bidrag.

Les mer om refusjon av utgifter til bandasje - og forbruksmateriell og reseptfrie legemidler på nifs.no