Min Konto

Multippel sklerose og urinveisproblemer

Multippel sklerose og urinveisproblemer

Ved MS rammes sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen) av betennelser. Dette medfører at nervesignalene fra sentralnervesystemet til resten av kroppen, forstyrres. Man vet ikke hva som forårsaker sykdommen, men de fleste som får MS er i alderen 20-40 år.

De aller fleste starter med et attakkpreget forløp, med forverringsepisoder over dager og uker. Dette kalles attakkpreget MS. Etter flere år med MS, vil mange gå inn i en fase med gradvis forverring av sin sykdom uten MS-attakkene. Dette kalles sekundær progressiv MS. Hos noen få starter sykdommen langsomt, med en jevn forverring av symptomene uten at det er tydelig attakk. Dette kalles primær progressiv MS.

Symptomer
Symptomene ved attakkpreget MS går ofte i bølger med attakk avløst av stabile perioder. De stabile periodene kan vare i alt fra måneder til flere år. Symptomene varierer fra person til person avhengig av hvilke nerver som er berørt. Hyppig forekommende symptomer er synsforstyrrelser, tretthet, nummenhet, kraftløshet, koordinasjonsproblemer, muskelkramper/stive muskler og urinveisproblemer.

MS og urinveisproblemer
Opptil 3 av 4 personer med MS opplever en eller annen form for vannlatingsforstyrrelse*. Problemer med urinveiene er for de fleste et tidlig tegn på MS og kan arte seg på flere måter:

  • Plutselig og hyppig sterk trang til å tisse, forårsaket av en overaktiv blære.
  • Problemer med å få tømt blæren. Dette skyldes ofte dårlig muskelfunksjon i blæren eller at blærens sammentrekning ikke er koordinert med lukkemuskelens avslapning.
  • Urinlekkasje.
  • UVI (urinveisinfeksjoner).

Hvilke urinveisproblemer du får, avhenger av hvilke nerver som er berørt og kan variere over tid.

Overaktiv blære
Ved overaktiv blære samarbeider ikke musklene i blæra og i lukkemuskelen øverst i urinrøret som de skal. Selv om trykket i blæra er høyt, vil den ikke tømmes på normal måte. Avhengig av hvor fullstendig nerveforbindelsen mellom ryggmargen og blæra er brutt, vil man ha varierende følelse av blærefylling og trang til å tisse. Blæren kan trekke seg plutselig sammen og gi lekkasje, men sammentrekningen er ikke tilstrekkelig til å tømme blæra fullstendig. Dette gir stor risiko for UVI (urinveisinfeksjon). Langvarig høyt trykk i urinblæra kan også gi nyreskade.

Behandling
Det finnes pr dags dato ingen helbredende behandling for MS. Attakkpreget MS kan behandles med medikamenter som gir sjeldnere attakker. Disse forsinker og kan noen ganger hindre den progressive fasen av sykdommen og kan redusere risikoen for nedsatt funksjon. Det finnes ingen medikamenter som kan bremse den progressive fasen av sykdommen.

For å kunne gi optimal behandling for urinveisproblemene, er det viktig med en grundig utredning foretatt av lege, sykepleier eller uroterapeut. Det er spesielt viktig å behandle urinveisproblemer hos MS pasienter, siden UVI kan utløse anfall i tillegg til å forverre muskelstivheten.

 

 


* Frugård J, Rokne B, Skår ABR, Nortvedt M. Blæredysfunksjon hos personer med multippelsklerose. Sykepleien. 2012;7(2):168-76.