Min Konto

Er Viagra noe for deg?

Er Viagra noe for deg?

Nå er det mulig for menn over 18 år med impotensproblemer å kjøpe Viagra uten resept til eget bruk. Myndighetene håper det kan føre til at problemene med at folk kjøper falsk og potensiell helseskadelig Viagra på nettet reduseres, og at flere vil søke hjelp for sine ereksjonsproblemer. 

Viagra Reseptfri 50 mg (sildenafil) er til bruk for menn over 18 år til behandling ved erektil dysfunksjon. Viagra Reseptfri må IKKE benyttes dersom du tar nitratmedisiner, har lavt blodtrykk eller har hatt alvorlig synstap / arvelig øyesykdom. Konferer med lege før du tar legemidlet dersom du har høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet, hjertekramper/ brystsmerter eller uregelmessige hjerteslag/ hjertebank. Les pakningen og pakningsvedlegget nøye før bruk.

- Sildenafil, som er virkestoffet i Viagra, kan hjelpe mange, men ikke alle. De fleste vil få en effekt etter første eller andre forsøk. Er det lenge siden man har hatt sex, kan det være nødvendig med flere forsøk, sier Lisa Grinaker som er fagsjef i Boots apotek.
- Sildenafil kan prøves når man har problemer med å få reisning eller å opprettholde erigert penis tilstrekkelig for å gjennomføre seksuell aktivitet. Menn som ikke har ereksjonsproblemer vil ikke få forbedret ereksjon eller seksuell prestasjon ved bruk av Viagra Reseptfri, og det hjelper ikke mot problemer med tidlig utløsning. Impotens hos menn kan ha mange årsaker, og Viagra Reseptfri vil kun hjelpe mot ereksjonsproblemer når man blir seksuelt stimulert, forteller Lisa.

Viagra ble opprinnelig utviklet som et blodtrykkssenkede middel så langt tilbake som i 1989. Det ble tidlig klart at legemiddelet hadde bivirkninger i form av ereksjon. Årsaken til dette er at virkestoffet sildenafil utvider blodårene i penis slik at blod kan strømme til. Til bruk mot ereksjonsproblemer har Viagra vært på markedet siden 1998. Legemiddelet har vist seg trygt i bruk over mange år, og det er bakgrunnen for at Viagra nå kommer i reseptfrie pakninger.


Obligatorisk veiledning

Viagra Reseptfri kan kun kjøpes av den som skal bruke det, og det er knyttet obligatorisk veiledning til legemiddelet for å sikre at de som bruker det ikke har sykdommer eller bruker andre legemidler som kommer i konflikt med Viagra Reseptfri.

- Farmasøyten vil stille deg noen spørsmål når du kommer for å kjøpe Viagra Reseptfri. Dette er for å sikre at legemiddelet brukes riktig, og at de som enten har underliggende sykdom eller bruker legemidler som ikke kan kombineres med Viagra Reseptfri, skal kunne henvises til lege. Veiledningen gir også kunden mulighet til å stille spørsmål, og vi håper at det skal bidra til å senke terskelen for å søke råd og trygg behandling mot impotens, forklarer fagsjefen. Kunder som kjøper Viagra Reseptfri i Boots apotek vil bli oppfordret til å lese pakningsvedlegget nøye før de bruker legemiddelet og til å ha en samtale med legen sin innen seks måneder.


Hvem kan ikke bruke Viagra Reseptfri?

En del menn kan ikke bruke Viagra Reseptfri. Dette gjelder blant annet de som bruker nitratmedisiner, har lavt blodtrykk, har hatt alvorlig synstap eller arvelig øyesykdom.
– Hvis du har høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet, hjertekramper, brystsmerter, uregelmessige hjerteslag eller hjertebank skal du snakke med legen før du tar dette legemiddelet, forteller Lisa. Apoteket vil også henvise de som har magesår eller nedsatt leverfunksjon til lege før eventuell bruk av Viagra Reseptfri.

Selv om du med Viagra Reseptfri kan behandle deg selv, bør du være oppmerksom på at ereksjonsproblemer kan være så alvorlige at de bør undersøkes av lege.
 - Dersom du etter flere forsøk med Viagra Reseptfri fremdeles ikke oppnår tilstrekkelig erigert penis for seksuell aktivitet, bør du ta kontakt med lege, oppfordrer Lisa.
 - Opplever du ereksjonsproblemer over tid, eller tilstanden forverres bør du snakke med lege for å få kartlagt eventuelle underliggende årsaker til
problemet.