Min Konto

Resepttyper og refusjon

Resepttyper og refusjon

Resepter er vanligvis gyldige i ett år fra den datoen de er skrevet ut på, med unntak på p-piller og andre prevensjonsmidler som er gyldige i tre år. En legemiddelresept gjelder kun det legemiddelet i den mengden som legen har skrevet på resepten.

Hvit resept

Legemidler du får utskrevet på hvit resept, må du normalt sett betale for selv, og de utgiftene er ikke en del av summen som kan utløse frikort. Noen legemidler på hvit resept dekkes på bidragsordningen. Ta kontakt med ditt lokale Boots apotek for mer informasjon.

Blå resept

Legemidler og medisinsk forbruksmateriell (stomiutstyr, ernæring, kateter osv) som skrives ut på blå resept gir deg rett til refusjon/dekkes av folketrygden dersom du har alvorlig og langvarig sykdom. Legemidler og medisinsk forbruksmateriell skrives normalt ut for 3 mnd, og du betaler ofte en en egenandel.

Forhåndsgodkjent refusjon på Blå resept

Listen over sykdommer og diagnoser som gir rett på resusjon er lang, og inneholder alt av legemidler og forbruksmateriell som er forhåndsgodkjent for skriving på blå resept. Skulle din sykdom eller diagnose stå der, kan legen skrive ut resept direkte. 
For mer informasjon les mer på Helsenorge - Refusjon og støtteordninger

Individuell refusjon

Oppfyller du ikke disse vilkårene kan du likevel få det som kalles individuell refusjon på blå resept. Det er da legen som søker for å få refundert utgifter til legemidler eller forbruksmateriell og søknad sendes og behandles av NAV Helseforvaltning. Vedtaket du da mottar fra NAV Helseforvaltning vises i apoteket, slik at apoteket kan legge inn de riktige opplysningene i forbindelse med vedtaket.

Egenandel

Egenandel kalles det beløpet du må betale når du har fått et legemiddel eller forbruksmateriell på blå resept, men maksimalt 520 kroner pr. resept. Har du fått frikort betaler du ingenting. Vi vil motta informasjon fra Helfo hvis du har opparbeidet deg frikort. Eventuelle egenandeler kommer på faktura i begynnelsen av hver måned, når du handler hos oss i Boots HomeCare. I apotek, betaler du egenandelen direkte i kassen. Du kan lese mer om egenandeler på HELFO sine sider her. 

Frikortgrensen for 2024 er 3165 kroner. Dette inkluderer egenandel du betaler hos fastlegen, på poliklinikk på sykehus og legemidler og utstyr på blå resept.

For deg som er minstepensjonister eller barn under 16 år er fritatt for å betale egenandeler.

H-resept

H-resepter skrives ut av sykehusleger og spesialister i Helseforetaket, og det er deres ansvar å finansiere disse legemidlene som brukes av privatpersoner utenfor sykehuset. Kundene betaler ingen egenandel når de henter H-resepter i apoteket.

Allmenfarlige smittsomme sykdommer og støtte til prevensjon

Kunden betaler ikke egenandel ved henting av legemidler som går inn under allmenfarlige smittsomme sykdommer, som f.eks kjønnsykdommer. 

Er du mellom 16 og 20 år får du økonomisk støtte til prevensjon. Støtten vil dekke hele eller deler av utgiftene til f.eks p-piller, spiral, eller annet. Bidraget trekkes fra summen du må betale når apoteket behandler resepten.

For mer informasjon om resepttyper og refusjon, gå da inn på boots.no.

Dessuten kan du kan lese mer om resepter, bidrag og egenandeler på helsenorge.no/legemidler/blåresept og på helfo.no/regelverk/egenandeler

Andre artikler om legemidler