Min Konto

Legemiddelbytte - Generisk bytte

Legemiddelbytte - Generisk bytte

Har du opplevd å bli spurt om du ønsker legemidler med et annet navn når du er på apoteket? Dette kalles generisk bytte og er absolutt verdt å takke ja til.

Generisk bytte - Legemiddelbytte

Det finnes flere legemidler som har ulike navn og ulik pris, men akkurat samme virkestoff og virkning. Dette kalles da generiske legemidler eller «kopimedisiner». Apoteket kan da tilby deg et legemiddel med et annet navn enn det legen har skrevet på resepten når det finnes et rimeligere alternativ.

​​​​Et generisk bytte er trygt, og du som pasient får alltid den behandlingen legen har bestemt selv om apoteket gir en medisin med et annet navn. Kravene til produksjon og kvalitet er like strenge for disse legemidlene.

Legen kan reservere mot bytte, om det finnes medisinske, individuelle og viktige grunner til det. Om legen ikke reserverer, anser han det da som trygt for deg å bytte. Skulle du som pasient likevel ikke ønske å bytte, må du betale et eventuelt mellomlegg, da legemidlet du er forskrevet ofte er dyrere enn medisinen apotektek tilbyr deg å bytte til.

Hensikten med bytte er rett og slett at du som pasient skal slippe å betale for mye for den behandling du er satt på og bidrar således til en rasjonell legemiddelbruk. Ved å bytte kan så mye som 2 milliarder kroner i året frigjøres, som da kan gå til andre viktige og gode formål.

Les mer om byttelisten og se siste byttelisteoppdateringer.

Bruk Legemiddelsøk for å finne markedsførte legemidler som er byttbare.

For enda mer informasjon og for å finne ditt nærmeste Boots apotek, trykk da her.

 

Andre artikler om legemidler