Min Konto

Derfor bør du ikke låne andres medisiner

Derfor bør du ikke låne andres medisiner

Det kan være fristende å låne medisiner, ofte fra ektefelle, familiemedlemmer eller venner. Selv om det virker veldig enkelt og ufarlig, er det ikke å anbefale å bruke legemidler som er skrevet ut til andre. 

Medisiner er induviduelt tilpasset den det er skrevet ut til, basert på deres behov og effekt av legemiddlet. Siden alle medisiner har potensielle bivirkninger, og ikke alle kan bruke de samme medisiner grunnet helsetilstand og/eller kroniske lidelse, kan andres medisiner potesielt være skadelig for deg. 

Der finnes en rekke legemidler som påvirker effekten av andre legemidler, hvor de gir hverandre sterkere eller svakere effekt. Dette kan gi alvorlige konsekvender.

Det er forståelig at en vil hjelpe sine nære og kjære, særlig om en selv opplever veldig god effekt av et legemiddel. Man må gjerne snakke om legemidler som hjelper, men man bør absolutt ha respekt for legemidler. Så det lureste du gjør er å snakke med din lege om akkurat dette legemidlet er noe du kan ha nytte av, fremfor å låne andres. Kanskje kan nettopp du ha mye mer nytte av andre behandlinger, og at legemidler ikke er det beste for deg i det hele tatt. 

Så mye som 10 - 15% av alle innleggelser i sykehus, skyldes feilbruk og bivirkninger av legemidler, så for å unngå dette, bør oppfordringen være å ta kontakt med sin lege, og få behandling og/eller legemidler induviduet tilpasset deg, fremfor å låne andres legemidler.

Ønsker du å lese artikkelen i sin helhet og finne ditt nærmeste Boots apotek, trykk her.

Andre artikler om legemidler