Min Konto

Hva er RIK?

Hva er RIK?

RIK er en forkortelse for "Ren intermitterende kateterisering". RIK/intermitterede kateterisering er en teknikk som reduserer problemer og komplikasjoner hos pasienter som har vansker med å tømme urinblæren normalt. 

Å være i stand til å tømme urinblæren ved behov, er ikke en selvfølge for alle. De som av ulike årsaker ikke har en normalt fungerende urinblære trenger et hjelpemiddel for å tømme urinblæren, og ofte er det et kateter som blir løsningen.

Kateteret kan enten være permanent, som vil si at det ligger inne i urinblæren hele tiden. Alternativet til et permanent kateter er engangskateter.  Engangskateteret settes inn hver gang man skal tømme blæren, og det tas ut igjen når man er ferdig. Dette kalles intermitterende kateterisering.

Intermitterende kateterisering ble introdusert allerede i 1946. I starten ble det kalt SIK (Steril Intermitterende Kateterisering). Dr. Jack Lapides konstaterte imidlertid i 1972 at det var viktigere å få tømt urinblæren regelmessig enn at behandlingen ble sterilt utført. Han introduserte begrepet RIK som står for Ren Intermitterende Kateterisering. RIK kalles i dag ”the golden standard” for de fleste pasienter som trenger hjelp med å tømme urinblæren.

The golden standard
Intermitterende kateterisering anses for å være ”golden standard” fordi den:

 • Beskytter de øvre og nedre urinveiene 
 • Minsker forekomsten av urinveisinfeksjoner 
 • Reduserer inkontinens


SIK på sykehus

Her benyttes en helt steril prosedyre. Alle sykehus har forskrifter utarbeidet av hygienesykepleier som beskriver metoden.


RIK hjemme

Benytter man RIK som metode, er daglig underlivshygiene og håndvask tilstrekkelig. Det er viktig å ikke være overdreven renslig og vaske bort den naturlige bakteriefloraen som beskytter mot infeksjon. Det anbefales derfor å bruke mild såpe eller bare vann når du vasker deg nedentil en til to ganger per dag. Håndvask er viktig før hver kateterisering.

Brukeren kateteriserer seg selv som et ledd i den daglige rutinen (eller får hjelp av en assistent). Bruker man kateter hvor sterilt vann hører med til settet, har man alt man trenger. Benytter man kateter som ligger tørt, og uten at vann hører med i katetersettet, fukter man kateteret med vann fra kranen.

Teknikk

Kateteret føres inn i urinrøret. Når urinen begynner å renne, føres kateteret ytterligere et par centimeter inn, og tas ikke ut før urinen stopper helt å renne. Da dras kateteret langsomt ut, samtidig som man trykker forsiktig over blæra for å oppnå fullstendig tømming.

Kateteriseringen kan utføres sittende, liggende eller stående. Noen har behov for hjelpemiddler for å kunne kateterisere seg. Det finnes ulike typer håndtak, speil, urinposer eller forlengelsesslanger som kan benyttes.

Frekvens

Hvor ofte man skal kateterisere seg blir regulert av hvor stort volumet man tapper ut er. Volumet bør ikke overstige 400 ml. Flere studier har vist en klar sammenheng mellom lange intervaller mellom hver kateterisering og forekomsten av bakterier i urinen. Ved total urinretensjon er det vanlig med 4–6 kateteriseringer per døgn. Vanligvis forsøker man å legge det opp slik at man ikke trenger å kateterisere om natten. 


Hvem kan ha nytte av selvkateterisering
RIK kan brukes av en rekke mennesker med vannlatingsproblemer. Forenklet dreier det seg om to problemer; vansker med å tømme urinblæren og lekkasje fra urinblæren. Årsakene til disse vannlatingsproblemene kan være forskjellige:

 • Nerveskader i hjernen og/eller ryggmargen (for eksempel ryggmargskade eller ryggmargsbrokk)
 • Multippel sklerose
 • Skader på nervene som går ut fra ryggmargen (for eksempel diabetes, ischias)
 • Komplikasjon etter overfylling av blæren (utsprengt blære)
 • Stadige urinveisinfeksjoner hvor man ikke får tømt blæren (resturin)
 • Innsnevringer i urinrøret
 • Forstørret prostata
 • Urinlekkasje hos både menn og kvinner av ulike årsaker
 • Ukjent årsak til tømningproblem

Fordeler med RIK
Intermitterende selvkateterisering er en trygg prosedyre som hjelper deg å få kontroll over urinveiene. Mange mennesker som benytter seg av RIK opplever at det har forbedret deres livskvalitet. Teknikken gjør det mulig for deg å tømme blæren fullstendig til regelmessige tider og den beskytter nyrene mot infeksjon og skade, minsker risikoen for utvidelse/strekking av urinblæren og kan eliminere behovet for å bruke permanent kateter.

Ønsker du å vite mer om de ulike kateterne eller bestille, kontakt ditt HomeCare apotek