Loading
Min Konto

 

Kompetanshevingsprogrammet på ernæring er et tilbud for hjemmesykepleien og boliger som ønsker kompetanseheving innen medisinsk ernæring. Våre distriktsansvarlige sykepleiere holder dette modulbaserte programmet over hele landet for å øke kompetansen og bidra til redusert tidsbruk og reduserte kostnader.

 

Programmet ligger her tilgjengelig for deg som har fått tildelt passord. Klikk på modulen du ønsker å se, tast inn passordet og øk kompetansen.

 

Har du ikke tilgang? Kontakt din distriktsansvarlige sykepleier.


Modul 1
Grunnleggende ernæringskunnskap

 

Faglig om underernæring
Screening
Ernæringstrappen
Introduksjon av de ulike typene næringsmidler

 

Lengde på video: 25 minutter


Modul 2
Ernæringsutfordringer og sykdomsspesifikke næringsmidler

 

Ulike diagnoser - hvilke næringsmidler velger du?
Sondeernæring
Resept og vedtaksordning

 

Lengde på video: 25 minutter