Min Konto

Grunnleggende om stomi

Grunnleggende om stomi

Stomi er gresk og betyr åpning. De vanligste typer stomi er colostomi (utlagt tykktarm), ileostomi (utlagt tynntarm) og urostomi (utlagte urinveier).

Stomien kan være midlertidig eller permanent. Det avhenger av årsaken til operasjonen og om tarmens funksjon kan gjenopprettes. Er det mulighet for at stomien kan legges tilbake, er det viktig å trene lukkemuskelen i endetarmen. Denne vil ikke ha noen funksjon mens man har stomi, men blir selvfølgelig viktig når tarmen skal begynne å fungere som normalt igjen. En muskel som ikke blir brukt vil bli svekket over tid og man kan få problemer med å holde på luft og avføring. Lukkemuskelen trenes med knipeøvelser (som om man skal holde på luft). Repeter øvelsen noen ganger hver dag. Blir endetarmen fjernet under operasjonen, er det ikke mulig å legge tarmen tilbake. En urostomi vil også være en permanent løsning.

Stomiutstyret
Uansett type stomi kan man velge mellom 1-delt og 2-delt stomiutstyr. 1-delt vil si at man har pose og plate i ett som skiftes minimum en gang per døgn. Ved 2-delt utstyr har man pose og plate hver for seg. Posen skiftes ved behov, men minimum én gang i døgnet. Platen kan sitte på i opptil 2-3 dager.

Stomiutstyr bør i hovedsak oppbevares tørt og ved lav romtemperatur (17-18 grader). Dette for at kleberen på platen ikke skal forringes. Platene bør ikke oppbevares i direkte sollys og de bør ha romtemperatur før de påføres huden. Fukt kan ødelegge luftfilteret i posen og posene bør derfor ikke oppbevares i fuktige rom.

Colostomi
En colostomi er vanligvis plassert på
venstre side av magen. Det er vanlig å bruke lukkede poser, da avføringen er fast. Har man fått en colostomi har man mulighet for å irrigere, det vil si gjennomføre tarmskylling. Se her for mer informasjon om irrigasjon


Ileostomi
En ileostomi blir som regel plassert på høyre side av magen. Tynntarmsinnholdet er vanligvis tyntflytende i begynnelsen, men blir gjerne grøtete etter en stund. Avføringen inneholder fordøyelsesenzymer som kan være svært irriterende på huden. Derfor er det ekstra viktig med godt tilpasset utstyr og god hudpleie. Ved ileostomi bruker man som oftest tømbare poser da det kommer tynnflytende avføring gjennom hele dagen.

 

Typisk for begge disse typene stomier er at man ikke kan styre tømmingen. Både luft og avføring kommer uten forvarsel og lyder kan oppstå. Synes man dette er ubehagelig finnes det belter som kan dempe lyd. Ta kontakt med ditt HomeCare apotek for demonstrasjon av disse. Man kan også oppleve at det kommer slim/avføring fra endetarmen. Dette er ikke uvanlig da det kan stå igjen avføring i tarmen fra før operasjonen. Tarmen vil da fortsette å produsere slim. Trenger man innlegg for å ta imot dette, dekkes det på blåresept ved inkontinens §501. For flere råd og tips, se artikkelen om siving fra endetarmen.

Både ileo- og colostomier kan være enkelt- eller toløpet. Ved enkeltløpet stomi har kirurgen skåret tarmen tvert over og lagt den ene enden ut på magen. Har man en toløpet stomi har kirurgen skåret tarmen halvt over og deretter lagt ut begge «endene». På denne måten får man to «hull» (eller «løp») i stomien. Ett som kommer «ovenfra» og det kommer avføring ut, og ett som fortsetter ned mot endetarmen, hvor det kommer slim fra.

Har man toløpet stomi, er det viktig at begge hullene er innenfor hullet i stomiplaten. Hvis det ene hullet dekkes til, risikerer man at utstyret sitter dårlig og man kan få lekkasjer og sår hud.


Urostomi
Ved urostomi tar man ut et lite stykke tynntarm, kobler urinlederne på og legger det lille stykket av tynntarmen ut på høyre side av magen. På denne stomien kommer det altså urin i stedet for avføring. Tarmbiten som er benyttet produserer fortsatt slim og det vil derfor kunne komme slim ut sammen med urinen. Dette er helt normalt. En anlagt urostomi er permanent. Til urostomi benyttes tømbare poser med tappekran og tilbakeslagsventil. Dette hindrer urinen å renne tilbake til stomien og man forebygger infeksjoner.

Om natten benyttes det nattpose som festes på urostomiposen. Denne rommer en større mengde væske slik at man slipper å stå opp i løpet av natten for å tømme posen.

Andre artikler om stomi

#Stomi
#Legemidler

Stomi og legemidler

#Stomihjelpemidler
#Brokk
#Stomiutstyr

Stomibelte - forskjeller og bruk

#Stomihjelpemidler
#Brokk
#Trening

Brokkbelte

#Brokk
#Reise
#Dusj_bad

Plateforlenger

#Stomihjelpemidler
#Sår hud

Hudfilm