Min Konto

Har du nylig startet med en hjertemedisin?

Har du nylig startet med en hjertemedisin?

Ved oppstart av et nytt legemiddel dukker det ofte opp spørsmål og bekymringer om bruken av denne medisinen. Alle som nylig har startet med hjertemedisin har rett til to gratis oppfølgingssamtaler med farmasøyt i apotek eller per telefon.

Tjenesten kalles Medisinstart og det er vanlig at en har en samtale en til to uker etter oppstart, og den neste samtalen etter tre til fem uker. Samtalene skal foregå med samme farmasøyt og er helt gratis.

Ved å støtte opp med tips, råd og oppklaringer kan en slik samtale med farmasøyt gi trygghet i oppstarten og motivere deg til videre bruk som avtalt med legen.

Samtalen gjelder for disse hjertemedisinene:
• blodtrykkssenkende tabletter
• blodfortynnende tabletter
• kolesterolsenkende tabletter

Samtalen kan gjøres per telefon eller i apotek og tar ca. 15 minutter. For mer informasjon eller for å finne ditt lokale Boots apotek, trykk her

Vi i Boots apotek vil gjerne følge deg opp slik at du kommer godt i gang med hjertemedisinen din!

Andre tjenester i apotek

#Helse
#Tjenester
#Kreft

Føflekkskanning

#Legemidler
#Helse
#Tjenester

Inhalasjonsveiledning på Boots apotek