Min Konto

Proteiner er ekstra viktig ved sykdom og for eldre

Proteiner er ekstra viktig ved sykdom og for eldre

Når man blir eldre og/eller syk trenger man minst 50% mer protein enn yngre friske mennesker. For lite protein i kostholdet er svært uheldig for helsen. Det kan føre til tap av muskelmasse og muskelkraft som igjen påvirker evnen til å gjennomføre daglige gjøremål, og man kan bli (mer) pleietrengende. Tilstrekkelig protein er også helt nødvendig for optimal sårtilheling. Derfor er det svært viktig å sørge for at du spiser nok protein og kommer raskt i gang med tiltak når appetitten svekkes.

I denne artikkelen skal vi ta for oss to ulike brukergrupper som har økt behov for protein, men som samtidig opplever utfordringer med å få dekket sitt daglige behov.

Eldre
Til tross for at næringsbehovet øker når du blir eldre, reduseres dessverre ofte appetitten, og den lille maten som inntas er ofte næringsfattig og særlig lav på protein. Per er 80 år og har hele livet hatt god appetitt, men de siste årene har gulosten på de faste to brødskivene til frokost blitt byttet ut med syltetøy. Denne lille endringen halverer innholdet av protein i frokosten.

Per har tidligere vært svært glad i kylling og rødt kjøtt, men opplever at det har blitt vanskelig å tygge matvarer med mye motstand, og at det setter seg fast i tennene. Han velger derfor matretter med myk konsistens som f. eks. potetmos og kjøttkaker. Dette gjør at han kun klarer å dekke halvparten av proteinbehovet sitt gjennom vanlig mat.

Her er et eksempel som illustrerer hvor lite protein Per får i seg, selv om han spiser tilsynelatende mye mat, og hvordan han enkelt kan doble proteininntaket sitt ved å inkludere næringsdrikker i kosten.

*totalt proteininntak vil avhenge av type næringsdrikk som velges.

Kreft
Hvis du har kreft eller annen alvorlig sykdom, kan du oppleve smaksforandringer i forbindelse med sykdommen og behandlingen. Cellegift, strålebehandling og annen medisinering kan føre til at mat smaker annerledes enn den pleier og man kan miste matlysten.

For mange kan det derfor være vanskelig å få dekket sitt daglige behov for  energi, protein, vitaminer og mineraler. I løpet av sykdomsforløpet er det viktig med riktig ernæring for å få fullt utbytte av behandlingen. Behovet for protein kan være opptil dobbelt så høyt hos en person med en alvorlig sykdom, sammenlignet med en frisk person.

Opprettholdelse av kroppsvekt, styrke og en god allmenntilstand er blant annet viktig for at cellegift, strålebehandling, operative inngrep, eller annen behandling kan gjennomføres som planlagt.

  • Ca. 50% av pasienter med kreft har utfordringer med ernæring i en eller annen grad. Opptil 70 % av kreftpasienter opplever smaksforandringer
  • Bitre, metalliske og andre smaker som kan forårsake kvalme, samt en følelse av munntørrhet, er vanlige bivirkninger etter cellegift eller strålebehandling
  • Sensoriske endringer har en negativ påvirkning på ernæringsstatus og leder til et økt vekttap
  • Smaksforandringer kan lede til underernæring, som er en tydelig indikator for sykelighet, dødelighet, behandlingsresultat og toksisitet ved kreft

Tips

  • Kompakte næringsdrikker er godt egnet ettersom de har økt næringstetthet i et mindre volum (125 ml). Du kan lese om hva kompakte næringsdrikker er her. 
  • Det finnes en rekke proteinrike næringsdrikker som kan hjelpe eldre med å få dekket sitt ernæringsbehov.
  • Man kan få næringsmidler på blå resept. Hvordan gå frem da? Les mer her. 

Andre artikler om ernæring