Min Konto

Næring og kreft

Næring og kreft

Hvis du har kreft eller annen alvorlig sykdom, kan du oppleve smaksforandringer i forbindelse med sykdommen og behandlingen. 

Cellegift, strålebehandling og annen medisinering kan føre til at mat smaker annerledes enn den pleier og man kan miste matlysten. For mange kan det derfor være vanskelig å få dekket sitt daglige behov for energi, protein og vitaminer og mineraler. I løpet av sykdomsforløpet er det viktig med riktig ernæring for å få fullt utbytte av behandlingen.

Behovet for protein kan være opptil dobbet så høyt hos en person med alvorlig sykdom sammenlignet med en frisk person. Opprettholdelse av kroppsvekt, styrke og en god allmenntilstand er blant annet viktig for at cellegift, strålebehandling, operative inngrep eller annen behandling kan gjennomføres som planlagt.

 

« På grunn av smaksforandringer etter cellegiften, likte jeg ingenting.
Jeg kjente ikke lengre sultfølelse og mistet appetitten. »

 

  • Ca. halvparten av alle pasienter med kreft har utfordringer med ernæring i en eller annen grad. Opptil 7 av 10 kreftpasienter opplever tillegg  smaksforandringer. 
  • Etter behandling med cellegift eller stråling er det vanlig å få bivirkninger som påvirker smaksløkene våre. Bitre og metalliske smaker er mest vanlig, men andre smaksforandringer kan også forekomme. Dette forårsaker ofte kvalme samt en følelse av munntørrhet.  
  • Sensoriske endringer har en negativ påvirkning på ernæringsstatus og leder til et økt vekttap.
  • Smaksforandringer kan lede til underernæring, en tydelig indikator for sykelighet, dødelighet, behandlingsresultat og toksisitet ved kreft.

Opplever du smaksforandringer så finnes det egne næringsdrikker utviklet spesielt for dette. Ta kontakt med oss kan vi veilede deg. 

 

Andre artikler om ernæring