Min Konto

Injeksjonsteknikk for insulin

Injeksjonsteknikk for insulin

Insulin må injiseres fordi det ødelegges i tarmkanalen. Det anbefales en hyppig sjekk og variasjon av stikkstedene for å unngå infiltrater. 

Injeksjonsteknikk

I det daglige er det ikke nødvendig med desinfeksjon av huden. Bytt alltid kanyle før hver insulininjeksjon. Ved gjentatt bruk av samme nål, øker risikoen for mer skade på huden, samt tilstopping av nålen. Det anbefales å utløse 1-2 enheter før hver injeksjon for å fjerne luftbobler og for å forsikre deg om at kanyle og penn fungerer slik de skal. Ved bruk av korte nåler 4 og 5 mm trenger du ikke å løfte hudfold ved injeksjon. Huden bør løftes ved bruk av lange nåles som 8 mm fordi det er en risiko for å penetrere inn i en muskel. 

Hos barn kan baken brukes for å injisere hurtigvirkende insulin for å spre injeksjonsstedene og å unngå utvikling av fettputer. Baken kan også være å foretrekke for gravide kvinner med en utspilt mage. 

Uåpnede penner/ampuller skal oppbevares i kjøleskap, men må ikke fryse. Etter åpning skal de oppbevares i romtemperatur. Ampullene er holdbare 4-6 uker etter anbrudd. 

Krystallinsk insulin må blandes før bruk. Det anbefales 20 vendinger før hver injeksjon. Væsken skal være hvit, uklar og vandig før injeksjon. Manglende blanding påvirker absorpsjon og effekt av insulinet, som igjen kan føre til stor variasjon i blodsukkeret.

Hurtigvirkende insulinanalog: Skal fortrinnsvis settes i mage, lår og sete.

Langtidsvirkende insulinanalog: Settes fortrinnsvis i mage, lår og sete.

Blandingsinsulin: Settes fortrinnsvis i mage, lår og sete.

Middels langtidsvirkende insulin: Settes i lår og sete.

Injeksjoner gjennom klær skal unngås.

Kanylelengde og injeksjonsvinkel - Anbefalinger

Vurderes ut fra injeksjonssted og tykkelse på underhudsfettet

 

4mm

5mm

6mm

8mm

Barn

90 grader.

Vurdere hudfold?

45 eller 90 grader
+ hudfold?

45 grader + hudfold?

Ikke anbefalt

Voksne

90 grader

45 eller 90 grader
+ hudfold?

45 eller 90 grader 
+ hudfold?

45 eller 90 grader
+ hudfold

 

 

Hudfold

Benyttes ved mistanke om mulighet for intramuskulær injeksjon. Sees i sammenheng med kanylelengde og injeksjonssted!

Viktig med 1 cm mellom injeksjoner i samme injeksjonsområde, dette for å forebygge lipohypertrofi (1).

Viktig å sjekke at det er god kontakt mellom kanyle og penn og at de er kompatible for å unngå lekkasje av insulin. Vent i ca. 10 sekunder før nålen trekkes ut og grepet slippes, for å sikre at hele dosen er injisert, og for å unngå lekkasje av insulin.

 

1. Lipohypertrofi

Lipohypertrofi er hudkomplikasjon assosiert med insulinbehandling. Dette gir ujevnheter og forandringer i hud og underhudsfett, samt hard, arrete og gummiaktig hud. Det ses ikke alltid med det blotte øye og kan ofte kun palperes. Lipohydrotrofi kan komplisere egenbehandlingen og vanskeliggjøre blodsukkerkontrollen da det kan medføre forsinket og ujevn insulinabsorpsjon. Ved at insulinen settes på samme sted, uten tilstrekkelig rotasjon, og ved gjenbruk av kanyle, øker risikoen for å utvikle lipohypertrofi. Dette som en følge av at insulin stimulerer til vekst av fettvev. Kilde: Helsedirektoratet

Andre artikler om diabetes