Min Konto

Hvordan måle blodsukker

Hvordan måle blodsukker

Det finnes flere gode grunner for å følge opp sitt eget blodsukker ved diabetes. I denne artikkelen vi vi fortelle litt om blodsukkermåling og konkret hvordan man bør utføre blodsukkermåling. 

Måling av blodsukker er vanlig og ofte svært viktig hvis man har diabetes eller andre sykdommer som kan påvirke blodsukkeret. Ved å måle blodsukkernivået selv, får du enkelt bedre innsikt i egen sykdom og bedre regulering, som igjen fører til reduksjon av senkomplikasjoner. Å måle blodsukker er en viktig del av diabetesbehandlingen. 

Ved diabetes type 1 er det viktig å måle blodsukkeret:

 • for å justere insulindosene
 • for å følge opp uforståelig høyt blodsukker
 • ved febersykdom
 • ved uklare symptomer som kan skyldes blodsukkersvingninger
 • ved graviditet
 • ved forstyrrelser av den normale døgnrytmen, for eksempel ved reiser
 • ved fysisk aktivitet
 • ved hypo- og hyperglykemi

Ved nyoppdaget diabetes type 2 kan blodsukkermåling være nyttig for å prøve ut hvilken fysisk aktivitet og type mat som påvirker blodsukkernivået. Måling av blodsukker er også nyttig ved endring av medikamentell behandling og ved oppstart eller endring av insulindoser.

For å få riktige måleresultater er det viktig at du måler riktig og vet hvordan du bruker apparatet ditt. Noen ganger kan resultatet være uforståelig, og forklaringen er ofte at man har gjort noe galt. Det kan være nok at man glemmer å vaske hendene før målingen, eller at man klemmer for hardt på fingertuppen for å få ut nok blod.

Blodsukkermålingsapparatet, og spesielt teststrimlene, kan være følsomme for temperatursvingninger. Teststrimlene må ha vært oppbevart slik det står på pakken eller i bruksanvisningen for at ”Best før”-datoen skal gjelde. Dersom du har vært ute i kulden og kommer inn igjen bør du la strimlene og apparatet få temperere seg litt før du måler.

Slik måler du blodsukkeret ditt

 • Sett en ny lansett i stikkpennen og lad.
 • Vask hendene, skyll dem godt og tørk med papir (rent håndkle). Dersom kalde hender: Vask med varmt vann.
 • La armen henge ned for bedre blodtilførsel i fingertuppene før du stikker. Rist eventuelt hendene.
 • Legg merke til holdbarheten på strimlene både før og etter åpning av boksen.
 • Sett teststrimmel inn i apparatet (sett på lokket på boksen med en gang).
 • Stikk på siden av fingertuppen på langfinger, ringfinger eller lillefinger.
 • La blodet komme naturlig uten å klemme på fingeren. Dersom du klemmer kan du få med vevsvæske og få feil resultat. Man kan "melke" fingeren, men pass på at du ikke klemmer på huden i nærheten av stikkstedet.
 • Tørk, om mulig, bort den første bloddråpen med et rent papir.
 • Hold bloddråpen mot teststrimmel/testbånd. Når strimmelen har fått nok blod vil apparatet automatisk si ifra.
 • Vent mens apparatet teller ned.
 • Les av testresultatet og noter resultat og tidspunkt med eventuelle merknader i dagboken. De fleste apparater kan i dag kobles opp mot en datamaskin. Mer informasjon om slike muligheter får du ved å kontakte produsenten av teststrimlene du bruker, eller ved å snakke med apoteket.
 • Sett beskyttelseshetten på lansetten før du tar den ut av stikkpennen og kaster den i egnet beholder.


Blodsukkerverdier

Fastende blodsukker måles om morgenen før frokost og bør ideelt sett ligge et sted mellom 4-6 mmol/l. Det er en feilmargin på alle blodsukkermålingsapparater (opp til 20 %). Dette gjør det ekstra viktig å være nøye når du måler, og det er fint å kontrollere om apparatet ditt samsvarer med målinger du tar hos legen din.

Noen pasienter har andre behandlingsmål etter avtale med lege. Hvor ofte, og når man skal måle blodsukkeret vil være avhengig av type diabetes, diabetesvarighet og type behandling.

Ved jevne mellomrom bør du få testet langtidsblodsukkeret (HbA1c) på legekontoret. Dette gir et bilde av det gjennomsnittlige blodsukkeret de siste 2-3 månedene. 53 mmol/mol (7%) eller lavere er ønskelig, men høyere verdier kan forekomme. Matinntak, alkohol, legemidler, trening og sykdom kan påvirke blodsukkeret ditt. Det kan være nødvendig å måle blodsukkeret oftere i perioder, for eksempel hvis du er syk eller endrer livsstil. 

Andre artikler om diabetes