Min Konto

Diabetes type 2

Diabetes type 2

Type 2-diabetes er en kronisk sykdom som skyldes at kroppen produserer for lite insulin, og/eller at insulinet som produseres virker for dårlig (insulinresistens). 

Kort om Diabetes type 2

Sykdommen skyldes derfor dels nedsatt insulinproduksjon, og dels at insulinet virker for dårlig. Ved diabetes type 2 produserer kroppen fortsatt insulin selv, men produksjonen er ikke god nok, eller kroppen klarer ikke å utnytte insulinet godt nok. 

Økt tørst og hyppig trang til vannlating. Økt sult og vekttap er noen få av syptomene som rammer de med diabetes type 2. Symptomene kommer gjerne snikende og forekomsten rammer flest over 40 år og øker sterkt med alderen.

Risikofaktorer

Av risikofaktorer kan en nevne arv/familie, overvekt, røyking og for lite fysisk aktivitet.   

Visste du at?

1 av 20 nordmenn har kjent diabetesdiagnose, totalt omkring 245 000 personer. Av disse har 216 000 påvist type 2 diabetes. Og Omtrent like mange har type 2 diabetes, men vet ennå ikke om det selv. 

Hos Boots apotek kan du få målt ditt blodsukker, og samtidig få en indikasjon på om du har diabetes eller ikke, gjerne i kobinasjon med en test vi har, som kalles diabetesrisikotesten.

Ved å være mer fysisk aktiv, gå ned i vekt, slutte å røyke og spise mer sunt og variert (fiber og grønnsaker) vil kunnejelpedeg å bli kvitt din type 2 diabetes og/eller redusere risikoen betraktelig for å få diabetes. 

Tips til enkel mosjon:

  • Gå av bussen en holdeplass tidligere

  • Bruk sykkelen

  • Gå trapper i stedet for å ta heis

Leve med diabetes

Å leve med diabetes er ikke ufarlig, og ubehandlet eller dårlig regulert har det mange senkomplikasjoner. Senkomplikasjoner som nedsatt syn eller blindhet, nyre - og nerveskader, bensår som ikke gror, koldbrann på ttær og føtter eller hjerte - eller hjerneslag. Alle disse komplikasjonene kommer av at dårlig regulert diabetes lager store skader på sirkulasjon, blodårer og nerver.

For å unngå senkomplikasjoner som , er det viktig å unngå at blodsukkeret blir liggende høyt over tid. Måler du deg selv systematisk, vet du hvor du ligger. I tillegg bør fastlegen måle langtidsblodsukkeret (HbA1c), helst hver 3. måned.

Har du fått påvist type 2-diabetes, er endringer av levevaner hjørnesteinene i behandlingen. For å klare dette er kunnskap og motivasjon viktig. Dersom endringene i levevaner alene ikke er tilstrekkelig, finnes det mange ulike legemidler som kan hjelpe deg.

Les hele artikkelen i sin helhet på boots.no , og kom gjerne innom oss.