Min Konto

Informasjon om egenandel

Når du har fått en blå resept betaler du en egenandel på 50% av reseptbeløpet, men ikke mer enn 520 kroner, hver gang du henter medisinsk forbruksmateriell eller medisiner tilsvarende 3 måneders forbruk på apoteket. Merk at maksbeløpet på 520 kr kun gjelder hvis blåresepten(e) er skrevet av samme lege og på samme dato.

 

Når du har oppnådd egenandelstaket har du krav på frikort. Egenandelstaket er 3165 kroner for 2024.

 

I 2021 ble det innført ett egenandelstak istedenfor to som det var tidligere. Det som teller med i grunnlaget for egenandelstaket er godkjente egenandeler fra:

 

  • blå resept hos apotek/bandasjist
  • lege
  • fysioterapeut
  • psykolog
  • sykehus/poliklinikk
  • laboratorier og røntgeninstitutt
  • pasientreiser
  • enkelte tannbehandlinger
  • enkelte rehabiliteringsopphold
  • enkelte behandlingsreiser til utlandet

Frikortordningen administreres av Helfo på vegne av Helsedirektoratet. Alle egenandelene blir registrert av Helfo i egenandelsregisteret. Når taket er nådd, sendes det automatisk ut frikortvedtak og et frikort i posten innen tre uker.

 

Når du har fått frikort betaler du ingen flere egenandeler resten av kalenderåret. Neste år starter du på null igjen.

 

Hvis du har betalt godkjente egenandeler med et beløp som overskrider egenandelstaket med 200 kroner eller mer, blir dette beløpet refundert. Har du bare overskredet det med 199 kroner eller mindre blir dette ikke refundert.

 

Du kan sjekke hva du har betalt i egenandeler på Min helse på helsenorge.no.