Tilbake til Kateter

LoFric® - Det glatteste kateteret på markedet

LoFric® - Det glatteste kateteret på markedet

LoFric®’s katetre er de mest veldokumenterte og testede som finnes. LoFric er det eneste hydrofile katetret som kan bevise at det reduserer risikoen for komplikasjoner ved langtids bruk. Den unike overflaten på LoFric gjør at kateteret er like glatt når det settes inn som når det trekkes ut.

Viktigheten av et skånsomt kateter

Merker du ubehag når du kateteriserer? Kateterisering er en belastning for urinrøret. Problemet er ikke bare akutte engangsskader, men over tid kan disse skadene føre til komplikasjoner som urinveisinfeksjoner og/eller striktur (innsnevring av urinrøret).

Kateterisering er noe mange må gjøre resten av livet, ofte fire til seks ganger i døgnet. Hver kateterisering er en potensiell risiko for skader i urinrøret, derfor er det viktig at du gjør det så trygt og skånsomt som mulig.

LoFric® reduserer risikoen for både smerter og skader

Ren intermitterende kateterisering, eller engangskateterisering, skal være smertefritt. LoFric® katetre har et overflatebelegg som har de samme egenskapene som urinrøret (samme saltkonsentrasjon som i urin).

Dette gjør at kateteret forblir glatt, behagelig og trygt, både når det settes inn, og når det trekkes ut. LoFric katetre har fått navnet sitt nettopp på grunn av denne unike egenskapen, Lo(w)Fric(tion).

Litt om begrepet osmolalitet

Kateter med høy osmolalitet har den samme konsentrasjonen av salt som slimhinnene i urinrøret. Vannmolekylene vil forbli på kateteroverflaten og sikrer dermed at kateteroverflatens lave friksjon opprettholdes under hele kateteriseringen.

Kateter med lav osmolalitet har en overflatebehandling med osmolalitet som er lavere enn urin. I bruk vil vannmolekylene trekkes bort fra kateteroverflaten og mot urinrøret. Dette kan føre til at kateteret tørker ut og friksjonen øker når kateteret skal trekkes ut. Dette kan forårsake skader i urinrøret, spesielt på lang sikt.