Tilbake til Ernæring

Sondemat - Hva trenger jeg å vite?

Sondemat - Hva trenger jeg å vite?

Sondeernæring kan anbefales til en rekke ulike typer mennesker – unge som gamle, med ulike plager, sykdommer eller tilstander. Alle typer mennesker med ulike utfordringer, kan få anbefalt sondemat. 

Ulike utfordringer 

Utfordringene kan være problemer i munn, spiserør eller mage, svelgproblematikk eller utfordringer med å få i seg tilstrekkelig næring gjennom munnen. Dette gjelder både for unge og gamle, og de har alle en ting felles, at de ikke får i seg tilstrekkelig med næringsstoffer.

Når kroppen ikke får tilstrekkelig næring over tid vil den bli underernært. Dette enten ved at en ikke klarer å innta nok næring, eller at kroppen ikke klarer å nyttiggjøre seg næringen. Dette kan føre til en rekke helseproblemer, og påvirke kroppens utvikling negativt.

God ernæringsstatus er viktig for å sikre barns optimale utvikling og vekst. Det er viktig å opprettholde vekten og å ha en god ernæringsstatus, slik at kroppen er godt rustet for medisinsk behandling og restitusjon.

Sondeernæring er anbefalt til voksne og barn som grunnet ulike utfordringer ikke klarer å få dekket kroppens næringsbehov. Når helsepersonell anbefaler sondeernæring for deg, barnet ditt eller noen som står deg nær, kan det hele virke uoverkommelig og skremmende.

Det tar tid å bli fortrolig med sondeernæring, men sondeernæring vil bli en naturlig del av hverdagen din etter hvert, og vil føre til økt energi, raskere restitusjon og økt styrke til å møte hverdagens utfordringer.

Ved å finne riktig hjelp og støtte for deg selv og for de som står deg nær vil du mestre situasjonen enkelt og trygt, og finne nye måter å leve et fullverdig liv på. 

Hva er sondemat

Sondemat er næring i flytende form. Næringsstoffene i sondemat er akkurat de samme som i vanlig mat, og blir fordøyd i kroppen på samme måte. Sondematen tilføres kroppen gjennom en bøyelig slange/sonde. Sondemat inneholder alle de næringsstoffene man trenger.

Det finnes mange ulike typer sondemat. Sondemat som er skreddersydd til å passe den enkeltes behov best mulig. Alt ut ifra vekt, alder, helsetilstand, aktivitetsnivå og energibehov. Ved oppstart av sondemat vil sykehuspersonell eller ernæringsfysiolog finne riktig sondemat for den enkelte.

Det finnes sondemat for de med lavt eller høyt energibehov, diabetesdietter, høyt proteinbehov eller de med ulike intoleranser.

Ulike typer sonder

Nasogastrisk sonde: Sonde som føres ned i magen via nesen. Medisiner og flytende næring tilføres via sonden.

Naso-Intestinal sonde: sonde som føres inn via nesen, forbi magesekken og ned i tynntarmen.

Perkutan endoskopisk gastrostomi ( PEG- sonde): Sonde som er plassert på magen gjennom et hull i huden, og ligger rett inn i magesekken. Sonden holdes på plass av en ballong på innsiden av magen, og en liten plate på utsiden av magen.

Gastrostomiknapp: Gastrostomisonden kan byttes ut med en lavprofil gastrostomiknapp. Dette blir en port inn til magen, og er en mye kortere sonde, som sitter nærmere huden. Både gastrostomiknappen og gastrostomisonden holdes på plass av en ballong. En gastrostomiknapp er gjerne mer praktisk, spesielt for barn.

Oppstart av sondemat

Utfordringer kan oppstå ved bruk av ernæringssonder, og da er det viktig å vite at det finnes hjelp og gode tips å få. Enten fra helsepersonell på behandlingsstedet, oss i Boots HomeCare, eller fra sondematleverandørene.

En av våre leverandører har listet opp noen problemer som kan oppstå under administrering av sondemat samt mulige løsninger på problemet. Se den aktuelle listen her. 

Mulige bivirkninger

Som ved all form for kostholdsomlegging, kan overgangen til sondemat gi noen bivirkninger. Bivirkningene kan i stor grad reduseres ved forebyggende tiltak. Dette kan være bivirkninger som luft i magen, urolig mage, diaré, forstoppelse, eller kvalme.

Kvalme og brekninger kan komme av forsinket tømming av magesekken, intoleranse mot produktet, eller selve metoden næringen tilføres på. Dette kan for eksempel løses ved å endre metode sondeløsningen tilføres på eller bytte til annen sondeløsning. Det finnes mange ulike typer sondeløsninger, og det er derfor viktig å ta opp mulige bivirkninger med helsepersonell.

Blå resept til apoteket, søknad til HELFO, samt levering av produkter og utstyr hjem

Ved kreft, immunsvikt, andre sykdommer og/eller spesielle tilstander kan brukeren få dekket ernæringsprodukter på blå resept etter søknad til HELFO. Behandlende lege må sende søknad (søknad om dekning for næringsmidler).

Produktene kan kjøpes fra Boots HomeCare. Vi leverer også produktene hjem til dere uten ekstra kostnad. Dette er både tids-og arbeidsbesparende for deg og familien. 

For mer informasjon kontakt ditt lokale Boots HomeCare apotek.

Andre artikler om ernæring

#Ernæring
#Oppskrifter

Ekstra næringsrike vafler

#Ernæring
#Oppskrifter

Sitronkrem

#Ernæring
#Oppskrifter

Vaniljeboller

#Ernæring
#Oppskrifter

Fersken smoothie

#Ernæring
#Oppskrifter

Pannekaker